Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku
Code
TK01020178
Summary
Hybridní kabely jsou novým typem kabelu, které řeší spojování tři funkcionalit do jednoho celku. Těmito funkcionalitami jsou přenos elektrické energie metalickými vodiči, přenos dat optickými vlákny a monitorování provozního stavu kabelu optickými vlákny ve funkci vláknově optických senzorů (teploty a mech. namáhání). Dosavadní stav umožňuje kabel případně kabelovou průchodku instalovat do JE s předem danou životností na proti tomu nově vyvíjené typy kabelu a průchodek budou schopny trvalého monitoringu, což zvýší bezpečnost a prodlouží životnost. Průběžný monitoring bude schopen predikovat zbytkovou životnost případě defekt, nebo poškození kabelu před dovršením jeho životnosti. Tento typ výrobků má uplatnění i v dalších technologických odvětvích (petrochemický průmysl, tunelové stavby). Cílem navrhovaného projektu je vývoj a ověření výroby optimální konstrukce metalického kabelu s integrovanými optickými vlákny sloužícími ke snímání teploty a tlaku jednotlivých struktur a zároveň funkčních vrstev kabelu. Dálším cílem je pak vývoj speciálních typů hermetických modulů (pro použití v hermetických kabelových průchodkách) s integrovanými vláknově optickými senzory schopnými detekovat fyzikální jevy jakým jsou např. teplota, tlak a vibrace v průchodce včetně průběžného monitoringu hermetičnosti jednotlivých modulů. První výsledky/prototypy jsou očekávány přibližně v polovině řešení projektu .
Start year
2018
End year
2021
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back