Skip to main content
Skip header
Title
Analýza a výzkum užitných vlastností nanokompozitních materiálů pro multiaplikace - nanokompozity s vodivými polymery jako nové fotofunkční a elektrfunkční materiály
Code
IP/2010/VA
Start year
2010
End year
2010
Provider
Institucionální podpora
Category
Obecná forma
Type
Institucionální podpora
Solver
Back