Skip to main content
Skip header
Title
Vytvoření nových laboratorních úloh v oblasti integrace hlasových služeb s podnikovými informačními systémy
Code
FRVS2013/1467
Start year
2013
End year
2013
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back