Skip to main content
Skip header
Title
Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace
Code
102/09/0550
Start year
2009
End year
2011
Provider
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma
Type
Spoluřešitelé
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back