Skip to main content
Skip header
Title
Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory
Code
FW03010207
Summary
Projekt se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových technik a technologií monitoringu založených na vláknově optických senzorech v průběhu ražeb podzemních staveb, hloubení velkých stavebních jam, při těžebních odstřelech nebo demoličních pracích. Projekt využívá vláknově optických snímačů, technologií spojených s mobilními sítěmi 5G a cloudového systému ukládání a zpracování dat s využitím inovativních principů z oblasti IoT. Základním cílem projektu je výzkum a vývoj optovláknového senzorického systému pro sledování seismických a akustických účinků vlivem odstřelů malého a velkého rozsahu, optoelektronické vyhodnocovací jednotky s podporou mobilních sítí nejnovější generace s inteligentním zpracováním velkého objemu dat s využitím systémů pokročilých algoritmů.
Start year
2021
End year
2023
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
TREND (2020-2027)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back