Skip to main content
Skip header
Title
Multimediální podpora výuky pro zaměření Optické komunikace a senzory
Code
RPP2021/97
Summary
Jedná se o vytvoření souboru krátkých a delších videosekvencí v délce od 10 minut do 90 minut z náročnějších partií ve fotonických předmětech zaměření Optické komunikace a senzory. Cílem je poskytnout studentům alernativní a pomocný výklad těch částí jednotlivých předmětů, se kterými mají posluchači největší problémy, a které jsou bez přímé výuky obtížně zvládnutelné. Tyto multimediální pomůcky budou sloužit jak studentům denní formy studia, tak studentům kombinované formy. Pokud bude potřeba, budou tvořit základ pro části distanční výuky. V této fázi předpokládáme českou verzi. Multimediální pomůcky budou vytvářeny v laboratoři katedry a při jejich tvorbě budou využita cvičení předmětu Multimediální technika.
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back