Skip to main content
Skip header
Title
Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie
Code
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0311
Summary
Záměrem projektu je vytvoření multimediálních vzdělávacích proghramů pro nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní program Informační a komunikační technologie. Projekt předpokládá realizaci 24 vzdělávacích přednášek v multimediálním zpracování, které jsou zařazeny do konkrétních odborných předmětů.
Start year
2006
End year
2008
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back