Skip to main content
Skip header
Title
Optovláknové senzorické systémy III
Code
SP2023/039
Summary
Motivací předkládaného projektu je plynule navázat na původně řešený projekt „Optovláknové senzorické systémy II“, který byl zaměřen na oblast jak základního, tak aplikovaný výzkumu s využitím optických vláken a optovláknových senzorů. V rámci projektu „Optovláknové senzorické systémy III“ se tak předpokládá pokračovat ve spolupráci s firemní i vědeckou komunitou zejména v níže uvedených oblastech: • Neinvazivní monitorování vitálních funkcí lidského těla (Magnetická rezonance, spánková laboratoř apod.) • Monitorování vybraných veličin dopravního provozu (tramvajový provoz, vlakový provoz, provoz v metru) • Geotechnické aplikace a technická seismicita (tunelové stavby, technické odstřely, vertikální a horizontální inklinometrie apod.) • Bezpečnostní aplikace (Termální uložiště, perimetrické aplikace, modulární systémy apod.) • Chytré město či průmysl 4.0 (Moderní komunikační a nekomunikační systémy a prediktivní údržba) • Stavebnictví (Konstrukce dřevostaveb, teplotní zrání betonu apod.)
Start year
2023
End year
2023
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back