Skip to main content
Skip header
Title
Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci
Code
EE2.3.20.0217
Start year
2013
End year
2015
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
EF - OPVVV - PO 1 Předaplikační výzkum
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back