Skip to main content
Skip header
Title
Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody
Code
TA03020439
Start year
2013
End year
2016
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back