Skip to main content
Skip header
Title
ICT a elektrotechnika pro praxi
Code
CZ.1.07/2.2.00/07.0351
Summary
Projekt se zabývá dosažením úzké spolupráce s praxí při vzdělávání studentů, pedagogů a dalších pracovníků. V současné době se jeví jako zcela nedostatečná úroveň praktických znalostí a dovedností posluchačů, kdy chybí užší návaznost na potřeby trhu práce. Jedním ze způsobů, jak tuto situaci zlepšit je vybudování nového pilotního pracoviště, jehož hlavním úkolem bude přenášet poznatky z praxe do vysokoškolské výuky a naopak v oblastech telekomunikační techniky, silno- a slaboproudých zařízení. Vzniklé pracoviště sdružující vysokoškolské pedagogy příslušných kateder, doktorandy bude za pomocí významných odborníků z praxe jako konzultantů, popř. přímých tvůrců připravovat studijní materiály pro praktickou výuku v podobě kurzů různé doby trvání od 1-2 denních po semestrální a tuto výuku testovat jak na vysokoškolských studentech, tak pracovnících z výzkumu, vývoje a technického rozvoje z praxe. Výsledkem bude vzájemné propojení praxe a vysokoškolského vzdělávání reagující na potřeby praxe a trhu práce použitelné v následujícím období pro další celoživotní vzdělávání a pro vznik nových studijních oborů (projektování, technický management, apod.). Dalším z výsledků bude vytvoření podmínek pro řízené stáže studentů a pedagogů v praxi pro zvýšení jejich schopností a dovedností a lepšímu porozumění problémům a potřebám praxe.
Start year
2009
End year
2012
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back