Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba nového předmětu Rádiové sítě II
Code
FRVS2014/67
Summary
Projekt je zaměřen na tvorbu nového předmětu Rádiové sítě II, který je povinně volitelný předmět pro prezenční a kombinovanou formu výuky v studijním oboru Telekomunikační technika a oboru Mobilní technologie v rámci magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie. Hlavním cílem projektu je pořízení 13 ks pracovních stanic pro Laboratoř rádiových sítí a mobilních komunikací v nové budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, která se bude využívat pro výuku předmětu Rádiové sítě II. Pořízené vybavení bude využito i v předmětu Rádiové sítě I a Radiokomunikační technika I, II, jejichž výuka bude rovněž probíhat ve jmenované laboratoři.
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back