Skip to main content
Skip header

Evropská unie

Code Solver Title
101100707 Šimoník Petr doc. Ing., Ph.D. AI-MATTERS (AI MAnufacturing Testing and experimenTation network For EuRopean industrieS)
Štěpanec Libor Ing., Ph.D. CovEring the trAining Gap in digitaL skills for European SMEs manpowEr

Grantová agentura ČR

Code Solver Title
GF22-34873K Krömer Pavel doc. Ing., Ph.D. Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch
21-33574K Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Celoživotní strojové učení z datových proudů
GA21-05339S Životský Ondřej prof. Ing., Ph.D. Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Solver Title
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776 Hercík Radim Ing., Ph.D. Automatizovaný systém kalibrace koncových měrek v rozsahu do 100 mm
CZ.01.1.02/0.0/21_374/0026720 null Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024315 Fabián Tomáš Ing., Ph.D. Virtuální a rozšířená realita v petrochemii
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024362 Rusek Stanislav prof. Ing., CSc. Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024404 Bernat Petr Ing., Ph.D. Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024915 null Chytrá a bezpečná kancelář Smart Office
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696 Michalek Libor Ing., Ph.D. Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G
EG20_321/0024287 Bilík Petr prof. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu
EG20_321/0024338 Hájovský Radovan doc. Ing., Ph.D. Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody
EG20_321/0024367 Bilík Petr prof. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inteligentního parního ventilu
EG20_321/0024386 Michalek Libor Ing., Ph.D. Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií
EG20_321/0024421 Továrek Jaromír Ing., Ph.D. Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů
EG20_321/0024545 Hejduk Stanislav Ing., Ph.D. Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence
EG20_321/0024858 Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz
EG20_321/0025155 Augustynek Martin prof. Ing., Ph.D. Nová modulární platforma pro biometrická nositelná zařízení s rozšířenou analýzou fyziologických veličin

Ministerstvo vnitra

Code Solver Title
Řezáč Filip Ing., Ph.D. Rozšíření funkcionalit Open Source Komunikátoru včetně zabezpečení videokonferencí (OSK II)
VJ02010037 Kvarčák Miloš doc. Dr. Ing. Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence
VJ01010008 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

Technologická agentura

Code Solver Title
TN02000028 Palacký Petr prof. Ing., Ph.D. Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT)
FW06010498 Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií
FW06010157 Látal Jan Ing., Ph.D. Výzkum a vývoj inovativního zařízení pro diagnostiku profilů kol drážních vozidel
Štolfa Jakub Ing., Ph.D. TITSMPO116 Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive
CK03000260 Platoš Jan prof. Ing., Ph.D. Chytrý přístav - digitalizace vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR
CK02000127 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
FW03010392 Martinek Radek prof. Ing., Ph.D. Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
SS03010311 Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D. Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky
FW03010194 Prauzek Michal doc. Ing., Ph.D. Vývoj systému pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0.
FW03010207 Nedoma Jan doc. Ing., Ph.D. Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory
CK01000098 Fajkus Marcel Ing., Ph.D. Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel
CK01000139 Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D. Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti
TL03000240 Skanderová Lenka doc. Ing., Ph.D. Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů (DISPOS)