FEECS Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Applied Mathematics

Erasmus - IP (Intensive programs)

Code Title Start year End year
2016-1-CZ01-KA201-023932 Math Exercises for You 2016 2019

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
GA17-22615S Time reversal ultrasonic signal processing used in nondestructive evaluation of materials and structures 2017 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
IRP/2018/228 Tvorba ilustračních doplňků k vybraným partiím z Obyčejných diferenciálních rovnic 2018 2018
IRP/2018/232 Příprava doplňkových materiálů pro výuku statistiky 2018 2018
SP2018/165 Mathematical modelling and algorithmic development for computationaly intensive engineering problems IV 2018 2018
SP2018/68 Aplikovaná statistika a statistická teorie čísel 2018 2018
7AMB17AT028 Efficient parallel implementation of boundary element methods 2017 2018

VŠB - TUO

Code Title Start year End year
Ultrasonic Time Reversal Mirrors in Nondestructive Testing 2016 2018