Skip to main content
Skip header

ERASMUS

Code Title Start year End year
2019-1-CZ01-KA201-061222 Math Exercises for You 2 2019 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
SP2022/42 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy VIII 2022 2022
SP2022/6 SGS 2 KAM 2021 2022 2022