Skip to main content
Skip header

ERASMUS

Code Title Start year End year
2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086821 Math Exercises for You 3 2022 2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
SP2024/017 SGS 2 KAM 2024 2024 2024
SP2024/067 Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy X 2024 2024