Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiál
Code
RPP2021/14
Summary
Předmětem projektu bude příprava výukových videí pro vybrané matematické předměty. Cílem výukových videí je zprostředkovat výuku takových témat, která jsou obtížná, a která lze jen těžko kvalitně vysvětlit bez přímého výkladu. Videa budou sloužit kombinovaným studentům, prezenčním studentům jako doplňkový materiál k prezenční výuce, případně budou tvořit základ distanční výuky. K přípravě kvalitních videí je zapotřebí odpovídající hardware i software, jehož nákup by byl součástí projektu. Do projektu budou zahrnuti i studenti doktorského studia, kteří se budou podílet na vytváření výukových videí.
Start year
2021
End year
2021
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back