Skip to main content
Skip header
Title
Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí
Code
EG20_321/0024404
Summary
Projektový záměr se zabývá výzkumem a vývojem zařízení pro měření dotykových a krokových napětí na neživých částí zařízení pomocí vnuceného proudu odlišné frekvence od frekvence síťové. Zařízení se bude skládat z generátoru a selektivního voltmetru s příslušenstvím. Generátor proudu bude přenositelný jednou osobou a bude disponovat vysokou robustností a odolností vůči zpětným vlivům, selektivní voltmetr bude komfortní pro obsluhu svými funkcionalitami. Zařízení cílí na trh v rámci EU.
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EB - OP PIK
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back