Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem
Code
EG20_321/0024362
Summary
Projektový záměr se zabývá vývojem SW pro vyhodnocování diagramů řízení spotřeby definovaných skupin odběratelů, které lze bilančně vymezit pomocí agregovaných hodnot stanovených metodou TDD. S osazováním inteligentních měřidel, se zvyšujícími se nároky na flexibilitu, zapojení FVE a řešení nabíjení EV vzniká technicko-ekonomický potenciál nových způsobů přímého řízení průběhů spotřeby. Projekt cílí na řízení spotřeby po vytvoření nových obchodních modelů a služeb, zejména agregací flexibility.
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
EB - OP PIK
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back