Skip to main content
Skip header
Title
Podpůrný systém pro vyhodnocování peroperačních RTG snímků resekátu prsní tkáně
Code
FW10010117
Summary
Cílem projektu je vývoj podpůrného systému pro vyhodnocování peroperačních RTG snímků resekátu prsní tkáně. Systém bude založen na strojovém učení, hluboké neuronové síti a obsáhle databázi RTG snímků prsní tkáně. Výstupem projektu tedy bude podpůrný systém, který bude lékařům nápomocný k vyhodnocování okrajů nádorové léze. Lézi je žádoucí odstranit v plném rozsahu tak, aby nedocházelo k novému nádorovému bujení. Okraje lézí musí být čisté a dostatečně oddělené zdravou a nezasaženou tkání. V opačném případě dochází k reoparacím pacientek po několika týdnech.
Start year
2024
End year
2026
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
TREND (2020-2027)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back