Skip to main content
Skip header
Title
Muzeum v XR s využitím 5G
Code
FW08010042
Summary
Hlavním cílem projektu „XR MUZEUM: MUZEUM v XR s využitím 5G (XR MUZEUM)“ je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti zapojených podniků působících v oblasti aplikace nových technologií a posilování digitální tranzice kulturních institucí s ambicí získání nových trhů v ČR i zahraniční. Předmětem předkládaného projektu je výzkum, vývoj a vytvoření ověřené technologie - technologického postupu, který umožní atraktivní prezentaci mobilně získaných dat z muzejních sbírek, specializovaných zdrojů a okolního světa za pomoci rozšířené reality a technologií 5G. Právě síť a technologie na bázi 5G zde hraje klíčovou roli v potřebě vysokorychlostních přenosů obrazu a prvků rozšířené reality např. pomocí chytrých brýlí. Projekt usiluje o uvedení nabídky inovativního produktu (založeného na výstupech projektu), které bude rozvíjet míru automatizace a robotizace v oblasti zejména muzeí a galerií, a bude tak rozvíjet nové služby v tomto segmentu na základě využití 5G technologie. Základní myšlenka řešení pro projekt XR Muzeum je založená na plné dostupnosti 5G mobilní sítě ve všech uvažovaných prostorách a na maximálním využití AR brýlí pro rozšířenou realitu připojených do této sítě. Jediným, hlavním výsledkem projektu bude ověřená technologie – technologický postup umožňující efektivní vytváření atraktivních, interaktivních a proměnlivých prezentací s důrazem na mobilního uživatele, např. pro návštěvníky muzeí a galerií, s dalším potenciálem využití v oblasti vzdělávacích institucí založených na bázi digitalizovaného obsahu. Děje se tak za pomoci virtuální reality (VR- Virtual Reality), rozšířené reality (AR – Augmented Reality), mixované reality (MR – Mixed Reality), souhrnně nazývané XR (Extended Reality) a technologie 5G s využitím funkcionality Network Slicing. Vyvinutý souhrnný nástroj, využívající 5G technologie, se bude skládat z více modulů - SW aplikací. Hlavním modulem bude XR editor, který bude institucím typu muzeí, tvůrcům výstav a expozic (zejména kurátorům) napomáhat s tvorbou obsahu pro rozšířenou realitu na základě mobilně získaných dat z muzejních sbírek, specializovaných zdrojů vhodných pro přípravu virtuálních prezentací a zdrojů interních (vznikajících činností muzea). Umožní tak vytváření atraktivních produktů pro prezentaci a vzdělávání. V rámci projektu vznikne také testovací prostředí, ve kterém bude ověřována funkčnost výstupů v reálném prostředí muzea. Toto ověření přispěje také k šíření výstupů projektu a nepřímo k motivaci dalších organizací k využívání 5G technologií.
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
TREND (2020-2027)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back