Skip to main content
Skip header
Name of group: Leader:  
Mathematical Analysis and Discrete Mathematics prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. logo
Department: 470 - Department of Applied Mathematics
Výzkumná témata:
 • Boundary Element Method
 • Domain Decomposition Methods
 • Variational Methods
 • Graph decompositions
 • Graph labelings with applications
 • Discrete and continuous dynamical systems
 • Quantum computing
 • Akademičtí pracovníci: prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., Ing. Pavla Hrušková, Ph.D., doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D., RNDr. Michael Kubesa, Ph.D., prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D., Ing. Marie Sadowská, Ph.D., doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D., RNDr. Petra Vondráková, Ph.D., Ing. Jan Zapletal, Ph.D.
  Vědečtí pracovníci: Ing. Michaela Bailová, Ph.D., Ing. Daniel Krpelík
  Doktorandi: Ing. Michal Běloch, Bc. Adam Bílek, RNDr. Alžběta Lampartová, Ing. Jakub Závada, Yifan Zhang
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: zobrazit