Skip to main content
Skip header
Name of group: Leader:  
Automotive Electronic Systems and Power Electronics doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Department: 430 - Department of Electronics
Výzkumná témata:
Akademičtí pracovníci: Ing. Vladislav Damec, Ph.D., Ing. Aleš Havel, Ph.D., Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D., Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D., Ing. Jan Strossa, Ph.D., doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Vědečtí pracovníci: Ing. Tomáš Harach, Ph.D., Ing. Tomáš Klein, Ph.D., Ing. Joy Jason Ligori
Doktorandi: Ing. Martin Kořený
Seznam výsledků výzkumu:
Prezentace: