Skip to main content
Skip header
Name of group: Leader:  
Applied Electronics and Electric Drives prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. logo
Department: 430 - Department of Electronics
Výzkumná témata:
 • Modernization of electronic equipments in area of the industrial electronics.
 • Modernization and optimization of electrical drives.
 • Development and implementation of new control methods of electrical drives.
 • Akademičtí pracovníci: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D., prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D., Ing. Václav Sládeček, Ph.D., Ing. Martin Sobek, Ph.D., Ing. Libor Štěpanec, Ph.D.
  Vědečtí pracovníci: Ing. Štěpán Kirschner, Ing. Vojtěch Šotola
  Doktorandi: Ing. David Bielesz, Ing. Richard Blaho, MSc. Kamal Hamani, M.Sc., Ing. Marek Kubatko, Ing. Robert Kučera, Huu Chau Minh Nguyen
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: zobrazit