Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vývoj kombinovaného snímače

Vývoj kombinovaného snímače pro měření napětí a proudů na vedení VN. Pracovníci katedry se společně s firmou Elvac a.s. podílejí na projektu Vývoj kombinovaného snímače pro měření napětí a proudů na vedení VN. Vyvíjený snímač bude sloužit k diagnostice poruch a dálkovému monitorování vedení vysokého napětí. Jde o zařízení s významným komerčním potenciálem, při jehož vývoji jsou využívány zkušenosti z předchozích projektů.

Víte že...?

Jsme vznikli...

Počátek výuky elektrotechniky, vzniku a vývoje Katedry elektrotechniky na VŠB je úzce spjat s vývojem školy založené v roce 1849 v Příbrami jako Báňské učiliště (akademie), povýšené v roce 1904 na Vysokou školu báňskou a jejím přemístěním v roce 1945 do Ostravy. Na jejím vývoji se dále podílelo přestěhování do nově vybudovaného areálu v Ostravě-Porubě, provedené strukturální změny na úrovni školy, fakult, zřízení studijního oboru Silnoproudá elektrotechnika a společensko-politické události.

Garantujeme...

zájemcům výuku v ČR unikátním bakalářském studijním programu Projektování elektrických zařízení, zaměřeném na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků nejen s potřebnými znalostmi z daného oboru, ale i se základními znalostmi technicky příbuzných oborů včetně jejich seznámení s legislativním systémem, nařízeními a s předpisy pro bezpečné navrhování, výrobu a provozování elektrických zařízení.

Zkoumáme...

Výzkum fyzikálních účinků neharmonických průběhů proudů a napětí, diagnostika výkonů. Výzkum a měření magnetických polí v elektrické trakci. Vývoj numerických metod zpracování měřených elektrických a mechanických veličin.