Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počátek výuky elektrotechniky, vzniku a vývoje Katedry elektrotechniky na VŠB je úzce spjat s vývojem školy založené v roce 1849 v Příbrami jako Báňské učiliště (akademie), povýšené v roce 1904 na Vysokou školu báňskou a jejím přemístěním v roce 1945 do Ostravy. Na jejím vývoji se dále podílelo přestěhování do nově vybudovaného areálu v Ostravě-Porubě, provedené strukturální změny na úrovni školy, fakult, zřízení studijního oboru Silnoproudá elektrotechnika a společensko-politické události.

Historii vývoje organizačních celků zajišťujících výuku elektrotechnických disciplín na Vysoké škole báňské vedoucí ke zřízení samostatné katedry je možno shrnout následovně:

období let 1897 – 1958
1897 - 1902
Předmět "Základy elektrotechniky" profesor technické fyziky PhDr. Josef Theurer
1903 - 1904
MŠANO přednášení elektrotechniky nepovolilo
1904
Zřízena "Stolice elektrotechniky a mechaniky II"
1904 - 1909
Stolici vedl prof. Ing. Albert Bayer
1909 - 1912
Suploval stolici adjunkt Ing. Hannus Giebitz.
1912 - 1918
Stolici vedl prof. Ing. Rudolf Czepek
1918
Přejmenování Stolic na Ústavy
1919 - 1921
Suploval rada MŠANO Ing. Arnošt Rosa
1921 - 1939
Ústav elektrotechnický vedl prof. Ing. Dr. tech. Václav Pošík
1945 - 1947
Suploval ústav doc. Ing. Dr. tech. Jan Bašta
1948 - 1958
Suploval mř. prof. Ing. Dr. tech. Vítězslav Vavřín
 

1. 5.1959 - zřízení samostatné Katedry elektrotechniky pod vedením doc. Ing. Vladimíra Chůry, CSc., od roku 1969 byl pověřen vedením katedry doc. Ing. Svetozár Keppert, CSc. V této době zajišťovala katedra výuku elektrotechnických předmětů na všech fakultách VŠB ve složení: 1 docent, 2 odborní asistenti, 4 asistenti a 6 externistů.
1963 - rozdělení katedry na ústavy:
Ústav obecné elektrotechniky a průmyslové elektroniky pod vedením prof. V. Chůry s pedagogickými pracovníky : Ing.V.Homa, Ing. V. Pelánek Ústav hornické a hutnické elektrotechniky pod vedením prof. S. Kepperta s pedagogickými pracovníky : Ing. J. Šoral, Ing. J. Kittrich.

1970 - nové rozdělení katedry na ústavy:  
Ústav obecné elektrotechniky pod vedením prof. S. Kepperta s  pedagogickými pracovníky : Ing. T. Čermák, Ing. V. Homa, Ing. Z. Hradílek, Ing. V. Meduna, Ing. P. Santarius, Ing. J. Šoral, Ing. A. Špiříková

Ústav teoretické elektrotechniky pod vedením prof. V Chůry. Personální obsazení nebylo nominováno.

Ústav elektrických strojů a přístrojů pod vedením prof. S. Kepperta. Personální obsazení nebylo nominováno.
zřízení kateder v organizaci (bez personálního obsazení)
Katedra elektroenergetiky s ústavy:
Ústav přenosu a rozvodu elektrické energie
Ústav výroby a užití elektrické energie
Katedra elektrických pohonů s ústavy:
Ústav elektrických pohonů a dráh
Ústav průmyslové elektroniky
zavedení studijního oboru Silnoproudá elektrotechnika
1977 - rozdělení Katedry elektrotechniky na tři samostatné katedry :
Katedru teoretické a obecné elektrotechniky pod vedením doc. Ing. Vladimíra Homy, CSc.
s pedagogickými pracovníky : ing. Jan Šoral, Ing. A. Špiříková, Ing. A. Neumann, Ing. B. Bičovská, Ing. J. Kijonka, I. Pařenicová (odborný instruktor)
V dalším období se na vedení katedry podíleli :
doc. Ing. Jan Šoral, CSc
od 1. 9. 1978 do 31. 1. 1990
Ing. Vladimír Meduna
od 1. 2. 1990 do 31. 10. 1991
Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
od 1. 11. 1991 do 28. 2. 1994
Katedru elektrických strojů a pohonů (prof. Ing. Svetozár Keppert, CSc.)
Katedru elektroenergetiky (doc. Ing. Zdeněk Hradílek, CSc.)
 
1992 - rozdělení Katedry teoretické a obecné elektrotechniky na ústavy:
Ústav obecné elektrotechniky pod vedením Ing. Milana Trawinského, CSc.

Ústav teoretické elektrotechniky (doc. Ing. J. Kijonka, CSc.)

 
1. 3. 1994 - zřízení samostatné Katedry obecné elektrotechniky pod vedením doc. Ing. Václava Vrány, CSc.
3.6.2007 - vedením katedry pověřen Doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.