Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Výzkum fyzikálních účinků neharmonických průběhů proudů a napětí, diagnostika výkonů.
  • Výzkum a měření v oblasti elektroenergetiky v elektrické trakci a bludných proudů.
  • Vývoj jednoúčelových elektronických zařízení a jejich propojení s průmyslovými řídicími systémy a virtuální instrumentací.
  • Vývoj numerických metod zpracování měřených elektrických a mechanických veličin.
  • Numerické řešení elektromagnetických polí.
  • Zpětné vlivy výkonových polovodičových systémů na síť.
  • Analýza, měření a vyhodnocení účinnosti elektrických pohonů a jejich komponent.
  • Neinvazivní a nedestruktivní měření, rozbor a hodnocení vlastností feromagnetik progresivními magnetoelastickými metodami NDT.