420 Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky

Vývoj kombinovaného snímače

Vývoj kombinovaného snímače pro měření napětí a proudů na vedení VN. Pracovníci katedry se společně s firmou Elvac a.s. podílejí na projektu Vývoj kombinovaného snímače pro měření napětí a proudů na vedení VN. Vyvíjený snímač bude sloužit k diagnostice poruch a dálkovému monitorování vedení vysokého napětí. Jde o zařízení s významným komerčním potenciálem, při jehož vývoji jsou využívány zkušenosti z předchozích projektů.

Den otevřených dveří - 25. 1. 2019

Jaké obory můžeš studovat, jaké předměty kombinovat? Co z tebe jednou bude? Tyto i další otázky ke studiu, výjezdům do zahraničí, ubytování, stravě i stipendiu ti zodpovíme.