Vývoj kombinovaného snímače

Vývoj kombinovaného snímače pro měření napětí a proudů na vedení VN. Pracovníci katedry se společně s firmou Elvac a.s. podílejí na projektu Vývoj kombinovaného snímače pro měření napětí a proudů na vedení VN. Vyvíjený snímač bude sloužit k diagnostice poruch a dálkovému monitorování vedení vysokého napětí. Jde o zařízení s významným komerčním potenciálem, při jehož vývoji jsou využívány zkušenosti z předchozích projektů.