Skip to main content
Skip header

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Optimalizace vazebního rezonančního měniče DC zdrojů
(Optimalization of the DC Sources Resonant Coupling Converter)
Ing. Jan Strossa prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Applications of Particle Swarm Optimization Algorithms in Control of Induction Motor Drives
(Applications of Particle Swarm Optimization Algorithms in Control of Induction Motor Drives)
Sang Ho Dang, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Sensor Fault Tolerant Control of Induction Motor Drive
(Sensor Fault Tolerant Control of Induction Motor Drive)
Cuong Tran Dinh, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Application of Genetic Algorithms in Control of Induction Motor Drives
(Application of Genetic Algorithms in Control of Induction Motor Drives)
Thinh Cong Tran prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Optimalizace parametrů pozorovatlů typu MRAS pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru
(Optimalization of MRAS observer parameters for sensorless asynchronous motor control)
Ing. Petr Chamrád doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Aplikace pozorovatele MRAS v pohonu s asynchronním motorem s přímým řízením momentu
(Application of MRAS Observer in Induction Motor Drive with Direct Torque Control )
Huu Hau Vo, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Aplikace řízení v klouzavém režimu v pohonu s asynchronním motorem
(Application of Sliding Mode Control in Induction Motor Drive )
Chau Si Thien Dong, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Aplikace proudových konvejorů v elektronických obvodech
(Application of current conveyors in electronics circuits)
Ing. Lukáš Klein prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Bezsenzorové řízení asynchronních motorů s využitím Luenbergerova a Gopinathova pozorovatele
(Sensorless Control of Induction Motors Using Luenberger and Gopinath Observer)
Ondřej Petrtýl prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Elektronické systémy řízení jízdní stability vozidla s elektrickým pohonem IWD
(Electronics Systems of Driving Stability Control for IWD Electrical Vehicles)
Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral
Rezonanční vazební měnič pro systémy akumulace elektrické energie
(Resonance Coupling Converter for Systems of Accumulation Electrical Energy)
Ing. Kateřina Barešová, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Akumulační systémy pro využití v dopravě
(The Utilization of Storage Systems in Transportation)
Ing. Martin Tvrdoň prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral
Metody řízení moderních soustav s akumulací elektrické energie
(Control Methods for Modern Systems with Accumulation of Electrical Energy)
Ing. Josef Opluštil doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Doctoral
Moderní metody návrhu chladicích systémů polovodičových měničů
(Modern Design Methods of Cooling Systems for Semiconductor Converters)
Ing. Roman Šprlák prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Moderní metody přenosu výkonu v soustavách s akumulací elektrické energie
(Modern Methods of Power Transmission in Systems with Electrical Energy Accumulation)
Ing. Lukáš Odlevák prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Bezsenzorové řízení asynchronního motoru s využitím nelineárních pozorovatelů
(null)
Ing. Marek Dobrovský prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Bezsenzorové řízení spínaného reluktančního motoru s využitím nelineárního pozorovatele
(null)
Ing. Petr Krňa prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Metody řízení a diagnostika střídavých regulovaných pohonů
(null)
Ing. Petr Hudeček doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Doctoral
Optimalizace řídícího systému nastavování lunet pro vyrovnávání pružné deformace zalomeného hřídele při obrábění.
(Optimalizace řídícího systému nastavování lunet pro vyrovnávání pružné deformace zalomeného hřídele při obrábění.)
Ing. Josef Kraus prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Doctoral
Soustava hybridního vozidla s axiálním měničem výkonu
(Soustava hybridního vozidla s axiálním měničem výkonu)
Ing. Aleš Havel, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral
Výzkum vlastností systému s asynchronním strojem v generátorickém režimu.
(null)
Ing. Martin Sobek, Ph.D. doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Měnič se zvýšenou účinností pro automobilové aplikace
(Converter with higher efficiency for automotive applications)
Ing. Zdeněk Pfof prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral
Metody řízení asinchronního motoru v pohonné jednotce silničního vozidla
(null)
Ing. David Slivka doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Doctoral

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Bezsenzorové řízení střídavého regulovaného pohonu s asynchronním motorem.
(null)
Ing. Ondřej Frančík prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Bezsenzorové řízení střídavého regulovaného pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety
(Sensorless control of regulated AC drive with permanent magnets synchronous motor)
Ing. Pavel Rech prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Metody přenosu a zabezpečení dat pro aplikace v mobilních zařízeních
(null)
Ing. Jan Vaněk prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Doctoral
Zdrojové struktury pohonných jednotek hybridních vozidel
(null)
Ing. Petr Vaculík, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Doctoral