Skip to main content
Skip header

Did you know...?

How we started...

Katedra aplikované elektroniky historicky navazuje na tradici Katedry elektrických strojů a pohonů, která byla založena 1.4.1977 jako jedna ze tří kateder rozdělením původní katedry Elektrotechniky. Po reorganizaci Katedry elektrických strojů a pohonů vznikla v roce 1987 Katedra elektroniky a elektrických pohonů. Založení katedry vyplynulo z odezvy na rostoucí úlohu elektroniky, mikroelektroniky, výkonové elektroniky a informatiky v průmyslu, na kterou VŠB – TU Ostrava reagovala zahájením studia oborů Inženýrská informatika a Měření a regulační technika. Tehdejší Katedra elektroniky a elektrických pohonů zajišťovala výuku předmětů s elektronickým zaměřením v oborech silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky.

We guarantee...

Katedra aplikované elektroniky garantuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Elektrotechnika a Automobilové elektronické systémy v oborech Aplikovaná elektronika a Automobilové elektronické systémy. V doktorském studijním programu Elektrotechnika je výuku garantována v oborech Elektronika a Elektrické stroje, přístroje a pohony. Důraz je kladen na výchovu kvalifikovaných odborníků, kteří naleznou uplatnění v projekčních ústavech, ve výzkumně-vývojových útvarech při vývoji elektronických aplikací v oblasti řídicí techniky, výkonových polovodičových systémů, elektrických regulovaných pohonů, měřicí techniky, audiovizuální techniky a jako vedoucí pracovníci a projektanti elektronických zařízení.

We are researching...

Zabýváme se modernizací a optimalizací elektronických zařízení v oblasti průmyslové elektroniky a elektrických pohonů, vývojem a realizací nových řídicích metod elektrických regulovaných pohonů, vývojem a realizací moderních výkonových polovodičových měničů, využitím nových principů spínání a optimalizací řídicích algoritmů moderních topologií výkonových měničů, optimalizací řízení a zvyšování kvality elektrické energie s využitím polovodičových měničů, návrhem a dimenzováním polovodičových měničů pro systémy akumulace elektrické energie a výzkumem a vývojem v oboru automobilové elektroniky a diagnostiky vozidel.