Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra elektroniky historicky navazuje na tradici Katedry elektrických strojů a pohonů, která byla založena 1.4.1977 jako jedna ze tří kateder rozdělením původní katedry Elektrotechniky. Po reorganizaci Katedry elektrických strojů a pohonů vznikla v roce 1987 Katedra elektroniky a elektrických pohonů. Vedoucím katedry byl až do prosince 1989, kdy byl zvolen rektorem VŠB – Technické univerzity Ostrava, doc. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Poté byl jmenován vedoucím katedry Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

Založení Katedry elektroniky vyplynulo z odezvy na rostoucí úlohu elektroniky, mikroelektroniky, výkonové elektroniky a informatiky v průmyslu, na kterou VŠB – Technická univerzita Ostrava reagovala zahájením studia oborů Inženýrská informatika a Měření a regulační technika. Tehdejší Katedra elektroniky a elektrických pohonů měla zajišťovat výuku předmětů s elektronickým zaměřením v oborech silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky. Poněvadž se předpokládala specializace oboru Měření a regulační technika a vznik nových oborů spojených s telekomunikační technikou a aplikovanou elektronikou, bylo pro úspěšný rozvoj těchto oborů vhodné rozdělit Katedru elektroniky a elektrických pohonů na dvě nové katedry - Katedru výkonové elektroniky a elektrických pohonů a Katedru elektroniky.

kat448_logo

Původní logo Katedry výkonové elektroniky a elektrických pohonů

Katedra výkonové elektroniky a elektrických pohonů byla založena 1.1.1992. Jejím vedoucím byl jmenován doc. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., který vedl katedru do konce února 1995. Od března 1995 do září 1999 byl vedoucím katedry doc. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Od října 1999 do října 2009 vedl katedru opět prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Nynějším vedoucím katedry je doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.

Dne 1.1. 2007 byla Katedra výkonové elektroniky a elektrických pohonů přejmenována na Katedru elektroniky.