Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace moderních procesorových systémů v řízení elektrických regulovaných pohonů
(An application of modern processor systems in the field of electrical controlled drives)
Ing. Daniel Kouřil, Ph.D. prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Disertační
Aplikace neuronových sítí v řízení střídavých regulovaných pohonů s asynchronním motorem
(Application of neural networks in the control of induction motor drives)
Ing. Jakub Bača prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Disertační
Elektronické systémy řízení stability podvozku pro vozidla s elektrickým pohonem a IWD/IWB
(Electronic Chassis Stability Control Systems for Electric Vehicles with IWD/IWB)
Ing. Tomáš Harach, Ph.D. doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Disertační
Nové prediktivní diagnostické metody automobilových řídicích systémů
(New Predictive Diagnostic Methods of Automotive Control Systems)
Ing. Tomáš Klein, Ph.D. doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Disertační
Nové prostředky pro predikci a management dojezdu vozidla s elektrickým pohonem
(New tools for prediction and management range of an electric vehicle)
Ing. Martin Kořený doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Disertační
Optimalizace vazebního rezonančního měniče DC zdrojů
(Optimalization of the DC Sources Resonant Coupling Converter)
Ing. Jan Strossa, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Applications of Particle Swarm Optimization Algorithms in Control of Induction Motor Drives
(Applications of Particle Swarm Optimization Algorithms in Control of Induction Motor Drives)
Sang Ho Dang, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Sensor Fault Tolerant Control of Induction Motor Drive
(Sensor Fault Tolerant Control of Induction Motor Drive)
Cuong Tran Dinh, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Application of Genetic Algorithms in Control of Induction Motor Drives
(Application of Genetic Algorithms in Control of Induction Motor Drives)
Thinh Cong Tran prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Optimalizace parametrů pozorovatlů typu MRAS pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru
(Optimalization of MRAS observer parameters for sensorless asynchronous motor control)
Ing. Petr Chamrád prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace pozorovatele MRAS v pohonu s asynchronním motorem s přímým řízením momentu
(Application of MRAS Observer in Induction Motor Drive with Direct Torque Control )
Huu Hau Vo, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Aplikace řízení v klouzavém režimu v pohonu s asynchronním motorem
(Application of Sliding Mode Control in Induction Motor Drive )
Chau Si Thien Dong, M.Sc. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace proudových konvejorů v elektronických obvodech
(Application of current conveyors in electronics circuits)
Ing. Lukáš Klein prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Bezsenzorové řízení asynchronních motorů s využitím Luenbergerova a Gopinathova pozorovatele
(Sensorless Control of Induction Motors Using Luenberger and Gopinath Observer)
Ondřej Petrtýl prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Elektronické systémy řízení jízdní stability vozidla s elektrickým pohonem IWD
(Electronics Systems of Driving Stability Control for IWD Electrical Vehicles)
Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační
Rezonanční vazební měnič pro systémy akumulace elektrické energie
(Resonance Coupling Converter for Systems of Accumulation Electrical Energy)
Ing. Kateřina Takáčová, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Akumulační systémy pro využití v dopravě
(The Utilization of Storage Systems in Transportation)
Ing. Martin Tvrdoň, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační
Metody řízení moderních soustav s akumulací elektrické energie
(Control Methods for Modern Systems with Accumulation of Electrical Energy)
Ing. Josef Opluštil prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Disertační
Moderní metody návrhu chladicích systémů polovodičových měničů
(Modern Design Methods of Cooling Systems for Semiconductor Converters)
Ing. Roman Šprlák prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Moderní metody přenosu výkonu v soustavách s akumulací elektrické energie
(Modern Methods of Power Transmission in Systems with Electrical Energy Accumulation)
Ing. Lukáš Odlevák prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezsenzorové řízení asynchronního motoru s využitím nelineárních pozorovatelů
(Bezsenzorové řízení asynchronního motoru s využitím nelineárních pozorovatelů)
Ing. Marek Dobrovský prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Bezsenzorové řízení spínaného reluktančního motoru s využitím nelineárního pozorovatele
(Bezsenzorové řízení spínaného reluktančního motoru s využitím nelineárního pozorovatele)
Ing. Petr Krňa, Ph.D. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Metody řízení a diagnostika střídavých regulovaných pohonů
(Metody řízení a diagnostika střídavých regulovaných pohonů)
Ing. Petr Hudeček prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Disertační
Optimalizace řídícího systému nastavování lunet pro vyrovnávání pružné deformace zalomeného hřídele při obrábění.
(Optimalizace řídícího systému nastavování lunet pro vyrovnávání pružné deformace zalomeného hřídele při obrábění.)
Ing. Josef Kraus prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Disertační
Soustava hybridního vozidla s axiálním měničem výkonu
(Soustava hybridního vozidla s axiálním měničem výkonu)
Ing. Aleš Havel, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační
Výzkum vlastností systému s asynchronním strojem v generátorickém režimu.
(Výzkum vlastností systému s asynchronním strojem v generátorickém režimu.)
Ing. Martin Sobek, Ph.D. prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Měnič se zvýšenou účinností pro automobilové aplikace
(Converter with higher efficiency for automotive applications)
Ing. Zdeněk Pfof prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační
Metody řízení asinchronního motoru v pohonné jednotce silničního vozidla
(Metody řízení asinchronního motoru v pohonné jednotce silničního vozidla)
Bc. Ing. David Slivka, Ph.D. prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Disertační

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezsenzorové řízení střídavého regulovaného pohonu s asynchronním motorem.
(Bezsenzorové řízení střídavého regulovaného pohonu s asynchronním motorem. )
Ing. Ondřej Frančík prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Bezsenzorové řízení střídavého regulovaného pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety
(Sensorless control of regulated AC drive with permanent magnets synchronous motor)
Ing. Pavel Rech, Ph.D. prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Metody přenosu a zabezpečení dat pro aplikace v mobilních zařízeních
(Metody přenosu a zabezpečení dat pro aplikace v mobilních zařízeních)
Ing. Jan Vaněk prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Disertační
Zdrojové struktury pohonných jednotek hybridních vozidel
(Zdrojové struktury pohonných jednotek hybridních vozidel)
Ing. Petr Vaculík, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Disertační