Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dálkově řízený model automobilu pro demonstrační účely a výuku automobilových elektronických systémů
(Remote Controlled Car Model for Demonstration and for Education of Automotive Electronic Systems)
Bc. Lukáš Dětský Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Demonstrační úlohy se synchronním motorem s permanentními magnety
(Permanent Magnet Synchronous Motor Demonstration Tasks)
Bc. Andrii Zhulinskyi Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Dvou-osý model jízdní dynamiky vozidla pro simulační model AEScar
(Two-Axis Model of Vehicle Dynamics for the AEScar Simulation Model)
Bc. Radim Huška Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Implementace metod řízení napěťového střídače s využitím DSC TMS320F28335
(Implementation of Control Methods of Voltage Source Inverter Using DSC TMS320F28335)
Bc. Dominik Zajíček doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Kalorimetr pro malé rozdíly teplot
(Calorimeter for Small Temperature Differences)
Bc. Kryštof Helegda Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Modernizace laboratoních úloh s digitálními filtry v předmětu Signálové procesory
(Modernization of Laboratory Tasks with Digital Filters in the Signal Processors Course)
Ing. Ondřej Blažek Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Návrh a praktická realizace řešení signalizace poruch zadní skupinové svítilny
(Design and Practical Implementation of a Solution for Signaling Faults in the Rear Group Light)
Bc. Martin Bujok doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace aplikace pro mobilní zařízení zajištující vzdálené ovládání experimentálního vozidla
(Design and Implementation of an Application for Mobile Devices Providing Remote Control of an Experimental Car)
Bc. Josef Drozd Ing. Tomáš Klein, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace HMI rozhraní pro experimentální vozidlo
(Design and Implementation of a HMI Interface for an Experimental Vehicle)
Bc. Daniel Suchánek Ing. Tomáš Klein, Ph.D. Diplomová
Návrh měniče pro BLDC motor napájený výstupem standardního lokomotivního DCC dekodéru pro modelovou železnici
(Design of the BLDC Motor Converter Proposed for Power Supply by the Output of the Standard Lokomotive DCC Decoder Used in Model Railway )
Bc. Aleš Gajdacz Ing. Jan Strossa, Ph.D. Diplomová
Platforma pro sběr digitálních a analogových signálů při provádění behaviorálních analýz v prostředí provozu motorových vozidel
(A Platform for Collecting Digital and Analog Signals When Performing Behavioral Analyzes in the Environment of Motor Vehicle Operation)
Ing. Josef Brož doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Řešení elektrického pohonu pro hybridní vozidlo formule student
(Formula Student Hybrid Vehicle Electric Drive)
Lukáš Kapera Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Systém sledování polohy slunce pro sluneční elektrárnu
(Sun Position Tracking System for Solar Power Plant)
Ing. Jiří Klepáč Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocování a vizualizace frekvenčního spektra zvuku
(Evaluation and Visualisation of the Audio Frequency Spectrum)
Bc. Jakub Chodura Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Vývoj komunikační brány pro ovládání demonstračního modelu automobilu
(Development of a Communication Gateway for Controlling the Demonstration Car Model)
Ing. Daniel Matloch Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Vývoj modulárního měřicího systému s aplikací pro automatizované HiL testování
(Development of a Modular Measuring System with Application for Automated HiL Testing)
Bc. Petr Hanusek Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Demonstrační kit s napájecími obvody automobilových elektronických systémů
(Demonstration Kit with Power Supply Circuits for Automotive Electronic Systems)
Ing. Vojtěch Huvar Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Dvoukvadrantová elektronická zátěž s reverzací proudu určená pro signálové aplikace
(Two-Quadrant Electronic Load with Current Reversation Designed for a Signal Applications)
Ing. Martin Chýlek Ing. Jan Strossa, Ph.D. Diplomová
Experimentální vývojová platforma pro laboratorní aplikace komunikace C2X
(Experimental Development Platform for Laboratory Application Using C2x Communication)
Mohammad Nasser doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Implementace reálného elektrického servořízení a ŘJ sloupku řízení do simulačního modelu vozidla
(Implementation of Electric Power Steering and Steering Column Steering into the Vehicle Simulation Model)
Bc. Matyáš Michenka Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Měření dynamického průhybu DPS pomocí známých elektrických veličin
(Dynamic Force Measurement on PCB Sufface Using Electrical Signals)
Bc. Tomáš Glomb Ing. Radim Hercík, Ph.D. Diplomová
Modul pulzního usměrňovače
(Pulse Rectifier Module)
Ing. Vojtěch Ermis Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace systému distribuce stlačeného vzduchu pro čištění optických sensorů experimentálního vozidla
(Design and Practical Realisation of a Compressed Air Distribution System for Optical Sensors Cleaning of an Experimental Vehicle)
Bc. Marek Gužík doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh prototypu automotive systému s ohledem na ISO26262
(Design of System Prototype Using ISO26262)
Bc. Radek Filek Ing. Jakub Štolfa, Ph.D. Diplomová
Návrh řídicího obvodu pro rezonanční DC-DC měnič
(Design of the DC-DC Resonant Converter Control System)
Bc. Martin Boháč Ing. Jan Strossa, Ph.D. Diplomová
Nové laboratorní stanoviště pro předmět Signálové procesory
(New Laboratory Station for the Subject Signal Processors)
Ing. Dávid Krivánek Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Relizace aktivního balanceru pro akumulátorové baterie Li+
(Design and Implementation of an Active Balancer for LI + Batteries)
Ing. Martin Tomek Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Selektivní střídavý milivoltmetr
(Selective AC millivoltmeter)
Bc. Ing. Petr Mančík Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Servopohohon s lineárním vedením
(Servodrive with Linear Guideways)
Bc. Tomáš Žůrovec Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Vehicle-to-Cloud řešení s využitím Service-oriented Gateway pro testovací vozidlo
(Vehicle-to-Cloud Solution Using Service-Oriented Gateway for Test Vehicle)
Ing. Miroslav Wondra Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Víceúčelový tester a simulátor
(Multipurpose Tester and Simulator)
Ing. Jakub Riško Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Vývoj struktury UDS diagnostických služeb pro simulační model AEScar
(Development of the Structure of UDS Diagnostic Services for the AEScar Simulation Model)
Ing. Radek Janošťák Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro měření propagačních zpoždění s obvodem TDC7200
(Device for Measuring Propagation Delays with TDC7200 Circuit)
Bc. Jakub Gilar prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro monitoring havarijních úniků kapalin s bezdrátovou signalizací
(Device for Monitoring Accidental Leaks of Liquids with Wireless Signaling)
Bc. Nikolas Rafaelis Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Konfigurace a ověření HiL testovacího zařízení pro validaci automobilových senzorů obrazu
(Configuration and Verification of HiL Testing Device for Validation of Automotive Image Sensors)
Ing. Petr Krupa Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Konstrukce třífázového usměrňovače s funkcí PFC
(Design of the Three Phase PFC Rectifier)
Ing. Pavel Cyprich Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Laboratorní stanoviště servopohonu malého výkonu s elektronicky komutovaným motorem
(Low Power Servodrive with Electronically Commutated Motor)
Ing. Pavel Mončko Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Modelování a simulace bezsenzorového řízení asynchronního motoru s využitím MRAS pozorovatelů
(Modeling and Simulation of Sensorless Induction Motor Drive Using MRAS Observers)
Bc. Mikuláš Jandák doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Optoelektronické měřicí zařízení pro měření kvality světlovodu
(Optoelectronic Measuring Device for Measuring the Quality of a Light Pipe)
Ing. Veronika Rosová Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Polohová regulace servopohonů
(Position Control of Servodrives)
Bc. Ing. Jan Prášil Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Řízení třífázového usměrňovače s funkcí PFC
(Control of the Three Phase PFC Rectifier)
Ing. Petr Cyprich Ing. Jan Strossa, Ph.D. Diplomová
Výkonový zdroj pro nabíjení malých vozidel
(Power Source for Charging Small Vehicles)
Ing. Miroslav Kufa Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Vývoj experimentálního pozorovacího systému pro autonomně naváděné průmyslové vozidlo
(Development of an Experimental Observation System for an Autonomously Guided Industrial Vehicle)
Bc. Martin Zvoník doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Jednofázový střídač s nastavitelným výstupním napětím a elektronickou proudovou pojistkou
(Single-phase inverter with adjustable output voltage and electronic current fuse)
Ing. Bc. Jan Mojžíšek Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Laboratorní stanoviště servopohonu s krokovým motorem
(Laboratory stand of a stepper servodrive)
Thinh Gia Vo Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace výkonového operačního zesilovače.
(Design and Implementation of Power Operational Amplifier.)
Mgr. Martin Deutschl, DiS. Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Přímé řízení momentu asynchronního motoru s využitím Depenbrockovy metody
(Direct Torque Control of Induction Motor using Depenbrock Method)
Ing. Štěpán Kirschner doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Simulace pohonu pro fyzioterapii
(Drive simulation for physiotherapy)
Bc. Vladimír Horák Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Systém řízení baterií
(Battery management system)
Ing. Jan Čverčko Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Víceúrovňové solární výkonové měniče
(Multilevel solar power converters)
Ing. Phuc Hau Nguyen Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Virtuální zprovoznění elektrických pohonů s měniči Siemens Sinamics S120
(Virtual Commissioning of Electric Drives using Converters Siemens Sinamics S120)
Ing. Wiktor Kowalczyk doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Vliv průběhu řídicího proudu na optické parametry laserové diody
(Influence of drive current on optical characteristics of laser diode)
Ing. Miroslav Slouka prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
3D skener magnetického pole
(3D Magnetic Field Scanner)
Bc. Libor Machan prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D. Diplomová
Integrace systému monitorování tlaku pneumatik WABCO Opti Tire do vozidel TATRA
(Integration of WABCO OptiTire Tire Pressure Monitoring System into TATRA Vehicles)
Abdullah Omar I Alsaif Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Integrace systému WABCO ABS verze E8 do vozidel TATRA
(Integration of the System WABCO ABS Version E8 into TATRA Vehicles)
Khalid Bandar A Alajmi Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Návrh a praktická realizace modelu elektronického systému vozidla s hybridním elektrickým pohonem
(Design and Practical Realization of Model of Electronic System of Vehicle with Hybrid Electric Drive)
Bc. Jan Klega doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace integrace programovatelné řídicí jednotky pro systém centrální elektroniky automobilu s elektrickým pohonem Biro
(Design and Implementation of Programmable Control Unit for the Central Electronics System of the Electric Car Biro)
Ing. Kristián Zigmund doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh jakostních elektronických obvodů pro periferie mikropočítačů
(Design of High Quality Electronics Circuits for Microcomputer Peripherials)
Ing. Robert Kučera Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Optimalizace řízení Peltierova článku v oblasti nízkých teplot
(Optimization of Peltier Cell Control in Low Temperature Field)
Ing. Vojtěch Šotola Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Řízení krokového motorku
(Stepper Motor Control)
Ing. Bc. Kamila Dudová, DiS. Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Tester elektrických motorků pro systém nastavování polohy světlometů automobilu
(Tester of Electric Motors for Vehicle's Headlight Leveling System)
Ing. Marek Kubatko Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektronické jištění stejnosměrných elektrických obvodů
(Electronic Fusing of DC Electric Circuits)
Ing. Jiří Kopecký Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Emulátor disketové mechaniky
(Floppy Disc Emulator)
Bc. Matěj Hybler Ing. Karel Witas, Ph.D. Diplomová
Jednotka pro měření a přenos enviromentálních dat s využitím LPWAN
(The Environmental Data Measuring Unit Based on LPWAN)
Bc. Michal Kufa Ing. Karel Witas, Ph.D. Diplomová
Mikropočítačová platforma pro analýzu fyzikálních veličin a dat
(Microcomputer Platform for Data and Physical Values Analysis)
Ing. Joy Jason Ligori doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Mikropočítačový řídicí systém s mikrokontroléry řady Texas Instruments C2000
(Microcomputer Control System with Texas Instruments C2000 Series Microcontrollers)
Bc. Tomáš Fišera Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace řídicího panelu měniče pro výuku v předmětech výkonové elektroniky
(Design and Realization of the Control Panel of the Inverter for Teaching in the Power Electronics)
Bc. Marek Bukovan Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Realizace software pulzního usměrňovače pro výuku v předmětech výkonové elektroniky
(Implementation of Pulse Rectifier Software for Teaching in Power Electronics)
Bc. Martin Kastl Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Simulační model synchronního motoru s permanentními magnety pro FPGA aplikace a HIL testování
(The Simulation Model of a Permanent Magnet Synchronous Motor for FPGA Applications and HIL Testing)
Shanmugasundram Kumar Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Diplomová
Testování spínacích dějů na výkonových polovodičích
(Testing of Switching Behavior of Power Semiconductor Switches)
Pradeep Raj Balakrishnan Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Výkonný zdroj pro LED s DC/DC měničem
(High Power Driver for LED With DC/DC Converter)
Bc. Ondřej Gelnar Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Zdroj napětí pro indukční ohřev
(Source of Voltage for Induction Heating)
Bc. Miroslav Demko Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnostní funkce u měničů pro elektrické pohony
(Safety Functions for Electric Drives)
Bc. Jiří Tomeček Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Modernizace řízení vzduchotechniky pro kinosál
(Modernization of Air-Conditioning System Control for Cinema)
Bc. Ondřej Gajdušek Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce vazebního měniče DC zdrojů s využitím SiC spínačů
(Design and Construction of DC Sources Coupling Converter using SiC switches)
Bc. David Špila Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace energy managementu demostračního vozítka s elektrickým pohonem
(Design and Implementation of Energy Management for Demonstration Vehicle with Electric Drive)
Ing. Stanislav Obrusník doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Nepřímý měnič kmitočtu se střídavým meziobvodem
(Indirect AC link Frequency Converter)
Ing. Jan Strossa, Ph.D. Ing. Vladislav Damec, Ph.D. Diplomová
Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety
(Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor)
Bc. David Blažek doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Realizace sigma-delta modulátoru pro řízení výkonových měničů
(Implementation of the Sigma-Delta Modulator for Controlling the Power Converter)
Bc. Petr Dvořák Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Rozšíření funkcí řízeného usměrňovače pro laboratorní výuku
(Extending the Functions of Controlled Rectifier for Laboratory Exercises)
Bc. Radomír Vasický Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Systém pro bezdrátový sběr a zpracování dat ze senzorů fyzikálních veličin
(System for Wireless Data Acquisition and Processing from Sensors of Physical Quantities)
Bc. Radim Habartík Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Vývoj aplikačního software elektrohydraulického systému brzd elektromobilu Democar
(Development of the Application Software for Electrohydraulic Brakes System of the Electric Vehicle Democar)
Ing. Jakub Kys doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a optimalizace ztrát trojfázového napěťového střídače v pohonu lokomotivy
(Analysis and Optimization of Power Losses of Three Phase Voltage Inverter in Locomotive Drive)
Bc. Patrik Bonczek Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Laboratorní napájecí zdroj s předregulátorem
(Laboratory Power Supply with Pre-Controller)
Bc. David Spurný Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Modelování a simulace napěťového střídače se Sigma-Delta modulací
(Modeling and Simulation of Voltage Inverter with Sigma-Delta Modulation)
Bc. Lukáš Kořený Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Modelování a simulace regulovaného DC pohonu s uvažováním ztrát v motoru a převodovce
(Modelling and Simulation of Controlled DC Drive with Account of Losses in Motor and Gearbox )
Bc. Jakub Janeček doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Moderní topologie víceúrovňových napěťových střídačů s redukovaným počtem spínacích prvků
(Modern Topologies of Multilevel Voltage Inverters with Reduced Number of Switches)
Ing. Petr Piegrzym Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Modernizace vybraných laboratorních úloh z Výkonové elektroniky
(Modernization of Selected Laboratory Exercises from Power Semicoductor Systems)
Bc. Radim Šnirch Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace automobilové zadní svítilny s RGB LED (Hella)
(Design and Realization of Automotive Rear Lamps with RGB LEDs (Hella))
Bc. Denis Hofman doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace chladicího zařízení s Peltierovým článkem
(Design and Realization of Cooling Device with Peltier Element)
Ing. Martin Uhlík Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace zatěžovacího stanoviště pro Elektrické pohony s komponenty firmy Siemens
(Design and Realization of Loading Station for Electric Drives with Components from Siemens)
Bc. Marek Schmidt Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Přímé řízení momentu asynchronního motoru s výpočtem vektoru napětí
(Direct Torque Control of Induction Motor with Voltage Vector Calculation )
Ing. Jakub Bača doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Řídicí a regulační procesy elektronických systémů řízení motoru EDC
(The Control and Regulation Processes of EDC Electronic Engine Control Systems)
Ing. Tomáš Klein, Ph.D. doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Řídicí systém pro výkonovou elektroniku s mikrokontrolérem NXP řady Kinetis
(Control System for Power Electronics with NXP Microcontroller from Kinetis Series)
Ing. Daniel Kouřil, Ph.D. Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Simulace přímého řízení momentu asynchronního motoru
(Direct Torque Control Simulation of Induction Motor)
Bc. David Kramár prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Ukázková úloha divadelního tahu – jednoduchá úloha pro spojení OP-PLC-pohon
(Sample Job Theatrical Thrust - a Simple Task to Connect OP-PLC-Drive)
Ing. Martin Nováček Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Vícezdrojový záložní napájecí systém s fotovoltaickým panelem řízený mikrokontrolérem
(Multi-source Backup Power System with Photovoltaic Panel Controled by a Microcontroler)
Ing. Tomáš Krupa Ing. Martin Sobek, Ph.D. Diplomová
Vliv provozování vozidel s vadou managementu spalovacího motoru na životní prostředí v Moravskoslezském kraji
(Influence of a Vehicles Operating with a Defect Management of Combustion Engine on the Environment in Moravian Silesian Region)
Bc. Petr Belobrad doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Vynucené disfunkce managementu spalovacích motorů a jejich vliv na životní prostředí
(Forced Dysfunction of Combustion Engines Management and their Impact on the Environment)
Ing. Tomáš Harach, Ph.D. doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza možností využití DC sítí
(Analysis of the Possibilities of Using the DC Distribution Systems)
Bc. Jiří Novák prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Aplikace více-čipové LED v hlavním světlometu vozidla
(Application of Multi-Chip LED in Main Headlamp of Vehicle)
Bc. Jiří Dohnal prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Diagnostika elektronických asistenčních systémů při výrobním procesu HMMC
(Diagnostics of Electronic Assistance Systems in The Manufacturing Process of HMMC)
Bc. Ondřej Galuszka, DiS. doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Laboratorní stanoviště s lineárním synchronním motorem s permanentními magnety
(Laboratory Stand with Permanent Magnet Linear Synchronous Motor)
Bc. Michal Jelínek doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modelování a simulace střídavého pohonu s přirozeným řízením v programu Matlab-Simulink
(Modelling and Simulation of AC Drive with Natural Field Orientation Control in Matlab-Simulink)
Bc. Radim Karafiát doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modernizace laboratorní úlohy s třífázovým usměrňovačem
(Modernization of Laboratory Task with Three-phase Rectifier)
Bc. Libor Pavlů Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Nabíječ akumulátorů s řízeným usměrňovačem Sinamics DC-Master
(Battery Charger with Sinamics DC Master Rectifier)
Bc. Samuel Haleš Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a praktická realizace koncepce managementu napájení vozidla s elektrickým pohonem Democar
(Design and Practical Realization of a Power Management Concept for Electric Vehicle Democar)
Bc. Aleš Jarolím doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace obousměrného DC/DC měniče
(Design and Realisation of Bidirectional DC/DC Converter)
Bc. Antonín Tomšů prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh a realizace vazebního členu stejnosměrných zdrojů
(Design and Realisation of DC Sources Coupling Unit)
Bc. Marek Divílek prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh řízení čerpací stanice pitné vody
(Design of Water Pump Station Controlling)
Bc. Petr Endryáš prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh testovacího rámu pro redundantní řídicí systém ABB 800xA a demonstrace jeho funkčnosti na vybrané úloze řízení technologického procesu
(Design of the Testing Frame for Redundant Control System ABB 800xA and its Functionality Demonstration for Specific Task of the Technological Process Controlling)
Bc. Martin Mlčoch prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Přímé řízení momentu asynchronního motoru
(Direct Torque Control of Induction Motor)
Bc. Matěj Franc doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Realizace laboratorního stanoviště se spínanými napájecími zdroji
(Implementation of Laboratory Workstation with Switching Power Supplies)
Bc. Petr Srnec Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Řídicí jednotka Full-LED světlometu s DC/DC měničem
(Control Unit for Full-LED Headlamp with DC/DC Converter)
Bc. Richard Böhm prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Řídicí jednotka pohonu s BLDC motorem
(Control Unit of BLDC Drive)
Bc. Petr Němec prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Řízení výstupního napětí nepřímého měniče frekvence s napěťovým meziobvodem
(Output Voltage Control of Frequency Converter with Voltage Source Inverter)
Bc. Marián Ruský doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektrohydraulického systému brzd elektromobilu Democar
(Assembling Functional Conception and Development of the Application Software for Electrohydraulic Brakes System of the Electric Vehicle Democar)
Ing. Samuel Przeczek doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektronického systému pohonu 4x4 elektromobilu Democar
(Assembling of Functional Conception and Development of the Application Software for 4WD Powertrain Electronics System of the Electric Vehicle Democar)
Ing. Ondřej Wolf doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektronického systému servořízení elektromobilu Democar
(Assembling Functional Conception and Development of the Application Software for Electronic Power Steering System of the Electric Vehicle Democar)
Ing. David Dulanský doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza struktur spínaných napájecích zdrojů v prostředí OrCAD/PSpice
(Analysis of the Structures of Switching Power Supplies in the Environment OrCAD/PSpice)
Bc. David Krajc Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Design středofrekvenčního SiC polovodičového měniče pro využití ve fotovoltaice
(The Design of the Medium-frequency SiC Semiconductor Converter for Usage in Photovoltaic Application)
Bc. Petr Kaňovský Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Dimenzování brzdné jednotky s DC motorem napájeným z pulzního měniče s využitím programu Matlab-Simulink
(Braking Unit Design with DC Motor Supply by Chopper Using Software Matlab-Simulink)
Bc. Lukáš Neděla doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Elektronická zátěž řízená mikropočítačem s možností připojení k PC
(Electronic Load Controlled by Microcomputer with PC Connection Possibility)
Bc. Vojtěch Salzmann prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Laboratorní stanoviště se střídavými regulovanými pohony
(AC Controlled Drive Laboratory Stand)
Bc. Lukáš Gelnar doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Měření a kalibrace odporových teploměrů
(Measurement and Calibration of Resistance Thermometers)
Bc. Zbyněk Rohan doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modelování a simulace pohonu s trojfázovým asynchronním motorem s proměnnými parametry
(Modelling and Simulation of 3-phases Induction Motor Drive with Variable Parameters)
Bc. Petr Janča doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modelování a simulace rezonančních DC/DC měničů
(Modeling and Simulation of Resonant DC/DC Converters)
Bc. Tomáš Cabadaj Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Modernizace komponentů měniče napětí pro fotovoltaický panel
(Modernization of components of Voltage Converter for Photovoltaic Panel)
Bc. Adam Grygar Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Nabíječ vozidla DEMOCAR
(DEMOCAR Vehicle Charger)
Bc. Andrej Čaplický prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh a realizace řídicí jednotky elektropohonu demonstračního vozidla Democar
(Design and Practical Realisation of Electric Drive Control Unit for Demonstration Vehicle Democar)
Ing. Lukáš Cáb doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Optimalizace parametrů vybraných pohonů technologické linky v laboratoři průmyslové elektroniky
(Optimization of Parameters of Technological Lines Selected Drives in the Laboratory of Industrial Electronics)
Ing. Bronislav Blaha Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Projektová dokumentace elektrické části laboratorního stanoviště pro řízení čerpadel
(Project Documentation of Electrical Part of Laboratory Pump Control Stand)
Ing. Vojtěch Kalas prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Řídicí jednotka reverzibilního DC/DC měniče
(Control Unit of Reversible DC/DC Converter)
Bc. Michal Chudárek prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Řízení laboratorního modelu malé vodní elektrárny
(Control of Laboratory Model of Small Hydropower Plants)
Bc. Radek Caga prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Technologie vnitřní a uživatelské diagnostiky demonstračního vozidla s elektrickým pohonem Democar
(The Technology Inside and User Diagnostics for Demonstration Electric Vehicles Democar)
Bc. Tomáš Osička doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Trojfázový spínaný výkonový zdroj
(Three-phase Switching Power Source)
Bc. Jan Coufal Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Diplomová
Tříúrovňový střídač s výstupní transformátorovou vazbou
(Output Transformer Coupling Three Level Inverter)
Ing. Pavel Dlugi prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety
(Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor )
Ing. Petr Chamrád doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. Diplomová
Výkonová část reverzibilního DC/CD měniče
(Power Part of Reversible DC/DC Converter)
Bc. Martin Bohnjat prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Výkonová jednotka měniče pro pohon s BLDC motorem
(Power Inverter Unit for BLDC Drive)
Bc. Lukáš Navrátil prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Zatěžovací stanoviště pro elektrický pohon s měniči firmy ABB
(Experimental Stand for Electric Drives with ABB Converters)
Bc. Jiří Kloda Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a syntéza regulace otopné soustavy
(Analysis and Synthesis of Control Heating System)
Ing. Jan Zydroň doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Diagnostika stavu poškození rotoru asynchronního motoru
(Diagnostics of State of Damage for Rotor of Induction Motor)
Bc. Michal Strachota Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Komunikační sběrnice pro elektrické pohony
(Communication Bus for Electrical Drives)
Bc. Adam Bukovjan Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Laboratorní stanoviště s měničem SINAMICS DC-Master.
(Laboratory Stations with SINAMICS DC-Master.)
Bc. Pavel Gesierich Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Mikropočítačový řídicí systém se signálovým procesorem TMS320F28335
(Microcomputer Control System with DSP TMS 320F28335)
Bc. Dominik Jurčo prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Modelování a simulace pohonu s trojfázovým asynchronním motorem v programu Matlab-Simulink
(Modelling and Simulation of 3-phases Induction Motor Drive in Matlab-Simulink)
Bc. Martin Pavlíček doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modelování a simulace pulzního měniče napájeného z větrné elektrárny s DC generátorem v programu Matlab-Simulink
(Modelling and Simulation of Chopper Supplied by Wind Energy System with DC Generator in Matlab-Simulink)
Bc. Ľuboš Balala doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Model vozidla s natáčením všech kol
(Model of a Vehicle with All Wheels Steering)
Ing. Michal Sýnek prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh a dimenzování kondenzátorové baterie pro měniče se stejnosměrným napájením
(Design and Dimensioning of Capacitor Battery for Power Converters Supplied by DC Voltage)
Bc. Tomáš Juránek Ing. Aleš Havel, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace brzdové soustavy demonstračního vozidla s elektrickým pohonem
(Design and Practical Realization of the Brake System for Demonstration Electric Vehicle)
Ing. Bc. Aleš Tudja doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace modelu LIN bus s využitím komponentů elektronického systému osvětlení Varroc
(Design and Practical Realization of LIN Bus Model Using an Components of the Varroc Electronic Lighting System)
Bc. Vojtěch Kocián doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace osvětlovací soustavy demonstračního vozidla s elektrickým pohonem
(Design and Practical Realization of Lighting System for Demonstration Electric Vehicle)
Bc. Ondřej Jahn doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace řídicího systému pro napájecí jednotku krokových motorků.
(Control System for Power Supply Unit of Stepper Motors - Design and Realization.)
Bc. Miloslav Tměj Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace spínaného zdroje pro trakční aplikace
(Design and Realization of Switching Power Supply for Railway Applications)
Bc. Luděk Štěrba Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace systému servořízení demonstračního vozidla s elektrickým pohonem
(Design and Practical Realization of the Power Steering System for Demonstration Electric Vehicle)
Ing. Jiří Kováč doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Optimalizace napěťového meziobvodu frekvenčního měniče
(Frequency Converter - DC Link Optimizing)
Bc. Marek Unar Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Ověření parametrů pohonu kola pro vozidlo se systémem IWD
(Wheel Drive Parameters Validation of a IWD Vehicle)
Ing. Lukáš Tacina prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Pokročilá emisní analýza vznětových a zážehových motorů
(Advanced Emission Analysis of Diesel and Petrol Engines)
Ing. Jindřich Kyjovský doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety
(Direct Torque Control for PMSM)
Bc. Martin Švancár prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Řídicí jednotka měniče pro fotovaltaicke panely
(Inverter Control Unit for Photovoltaic Panel)
Bc. Martin Střelec prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Řízení elektronického mezinápravového diferenciálu elektromobilu
(Control of an Electronic Interaxle Differential of Electric Car)
Bc. Jiří Metlík prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Výkonová jednotka měniče pro fotovoltaiku
(Power Unit of Photovoltaic Inverter)
Bc. Tomáš Chalupka prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza měničových struktur pro fotovoltaické zdroje s akumulací
(Analysis of Converter Structures for Photovoltaic Sources with Accumulation)
Ing. Kateřina Takáčová, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Analýza problematiky závad elektronických klapek sání motoru Audi 2,7 TDi a 3,0 TDi - principy, příčiny, řešení
(Analysis of The Specific Defects of Electronics Intake Valves for Engine Audi 2.7 TDi and 3.0 TDi - Principles, Causes, Solutions)
Bc. Petr Obruča doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Analýza provozních parametrů měniče kmitočtu Sinamics S120
(Analysis of Operating Parameters of the Frequency Converter SINAMICS S120)
Bc. Milena Sedlářová Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Aplikace umělých neuronových sítí v řízení elektrických pohonů
(Applications of Artificial Neural Networks in Control of Electrical Drives)
Bc. Jakub Ščamba prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Elektrické servořízení ZF pro vozidla koncernu VW nové generace
(New Generation Electrical Steering ZF for VW Group Vehicles)
Bc. Vít Gintar doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Elektrický dělič výkonu pro použití v hybridních vozidlech
(Electric Power Divider for Hybrid Vehicles)
Ing. Jan Bílek prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Ethanol 85 pro spalovací motory - principy, prostředky a analýza
(Ethanol 85 for Combustion Motors - Principles, Tools and Analysis)
Bc. Radim Miksa doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Laboratorní stanoviště s elektrickým dmychadlem pro testování vlastností snímačů tlaku a hmotnosti nasávaného vzduchu
(Laboratory Stand with Electric Blower for Testing the Properties of Air Pressure Sensors and Air Mass Sensors)
Ing. Ondřej Haščák doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Měnič napětí pro fotovoltaický panel
(Power Inverter for a Photovoltaic Panel)
Bc. Petr Holaň Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Metodika návrhu kondenzátorové baterie pro obecně napájený střídač
(Methodology of Capacitor's Battery Design for Generally Supplied Inverter)
Bc. Jaroslav Kučera Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Modelování a simulace výkonových poměrů pohonu s asynchronním motorem napájeným z nepřímého měniče kmitočtu
(Modelling and Simulation of Power Circumstances of Drive with Induction Motor and Indirect Frequency Converter)
Bc. Pavel Letocha doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modernizace laboratorních úloh z Elektrických regulovaných pohonů
(Modernization of Laboratory Measuring of Controlled Electrical Drives)
Bc. Jan Lakatos Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Nabíječka LiFePO4 akumulátorů spolupracující s balanční jednotkou Akumon
(Charging Unit for LiFePO4 Battery Cooperative with Balancing Unit Akumon)
Bc. Jakub Latocha Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Návrh a dimenzování akumulační jednotky pro aplikace v distribučních sítích
(Design and Dimensioning of Accumulation Unit for Distribution Network Applications)
Bc. Lukáš Turoň prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh a dimenzování trakčního pohonu vozidla se systémem IWD
(Design and Dimensioning of Traction Drive for IWD Vehicle)
Ing. Jakub Mynář prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh a praktická realizace elektronického servořízení
(Design and Practical Realisation of Electronics Servosteering)
Ing. Jakub Formánek doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh modelu struktury vnitřní diagnostiky elektronických systémů elektromobilu
(Design of Internal Diagnosis Structure Model of Electronic Systems for Electric Car)
Ing. Jiří Takáč doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu krypovacího stroje
(Design of Creping Machine Drive )
Bc. Lukáš Rataj doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Rychlá elektronická zátěž pro měření transientní odezvy zdrojů
(Fast Electronic Load for Measuring Transient Response of Resources)
Bc. Radek Majer prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Univerzální GSM komunikační jednotka pro diagnostické systémy
(Universal GSM Communication Unit for Diagnostics Systems)
Ing. Jiří Hájovský prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace fuzzy logiky v řízení elektrických pohonů
(Applications of Fuzzy Logic in Control of Electrical Drives)
Bc. Ľubomír Truchlík prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Asistenční systémy - protiblokovací systém ABS
(Assistance Systems - Anti Block System (ABS))
Ing. Libor Skopal doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Bezsensorové řízení asynchronního motoru s využitím injekční metody
(Sensorless Control of Induction Motor Using Injection Method)
Ing. Tomáš Verner prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Elektronické obvody s moderními aktivními prvky
(Electronic Circuits with Modern Active Elements)
Ing. Radek Šulák prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Diplomová
Elektronický diferenciál elektromobilu s odděleným pohonem kol
(Electronic Differential with a Separate Electric Wheel Drive)
Bc. Jiří Minks prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Elektronický klimatizační systém motorového vozidla
(Electronic Airconditioning System of Motor Vehicle)
Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Mikroprocesorově řízený pulsní usměrňovač
(Microprocesor Control Pulse Rectifier)
Bc. Miroslav Zeman Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Modelování a simulace DC pohonu válcovací stolice v programu Matlab-Simulink
(Modelling and Simulation of Rolling Mill DC Drive in Matlab-Simulink )
Ing. Petr Němec doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modelování a simulace dvoumotorového pohonu s vektorovým řízením v programu Matlab-Simulink
(Modelling and Simulation of a Twin-motor Drive with Vector Control in Matlab-Simulink)
Bc. Marián Sebeš doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modelování hybridních soustav elektromobilu
(Simulation of Electric Vehicle's Hybrid Systems)
Bc. Filip Děrgel Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Modelování provozních stavů akumulátorových lokomotiv s cílem optimalizace spotřeby
(Simulation of Operating States for Accumulator Engines Aim at Optimalization of Consumption)
Bc. Tomáš Kupec Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Moderní elektronické systémy řízení spalovacích motorů
(Modern Electronics Systems for Combustion Engines Control)
Bc. Marek Radimák doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Monitorování stavu akumulátorů
(Battery Status Monitoring)
Bc. Michal Gela Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace laboratorního stanoviště s měničem kmitočtu SEW-Eurodrive
(Design and Realization of Laboratory Station with SEW-Eurodrive Frequency Converter)
Bc. Martin Koiš Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace vybraných pohonů s krokovými motorky
(Design and Implementation of Selected Actuators with Stepper Motors)
Bc. Jakub Řehák Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace výkonové části pulzního měniče pro pohon kamerového systému
(Design and Realization of the Pulse Power Converter for Drive the Camera System)
Ing. Jiří Pasečný Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu obslužného vozítka
(Design of Service Vehicle Drive)
Bc. Petr Novák doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Realizace jednofázového a třífázového tyristorového usměrňovače s mikroprocesorovým řízením
(Realization of Microprocesor Control One and Three Phase Thyristor Rectifier)
Ing. Jiří Špička Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Realizace napěťového střídače s mikroprocesorovým řízením
(Realization of Microprocesor Control Voltage Inverter)
Ing. Martin Borski Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Diplomová
Systémy ABS pro elektromobily
(ABS Systems for Electric Vehicles)
Bc.Ing. Vojtěch Roh prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Vyrovnávací obvody pro superkapacitory
(Balancing Circuits for Supercapacitors)
Bc. Lukáš Bartoš Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza impedančních vlastností akumulačních článků
(Analysis of impedance characteristics of storage cells)
Bc. Miloslav Kratochvíl prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Elektronická zátěž
(Electronic load)
Bc. Filip Machů Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Diplomová
Laboratorní stanoviště pro předmět Signálové procesory
(Laboratory Station for the Subject Signal Processors)
Bc. Jan Šmajstrla prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová
Měniče napětí se spínanou kapacitou.
(Voltage Converters with Switched Capacitor.)
Bc.Ing. Stanislav Krejčí Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Měření parametrů DVB-T vysílání v jednofrekvenční síti SFN a návrh řešení pro STA ve vybraných problémových lokalitách.
(Measurement of Parameters of the DVB-T Broadcast in Single Frequency Network and Design Solutions for the STA in Selected Problem Areas.)
Bc. Petr Glössl Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Měřící obvod pro kapacitní snímače
(Measuring circuit for capacitive sensors)
Bc. Martin Šipula Ing. Zdeněk Tesař Diplomová
Modelování a simulace DC meziobvodu nepřímého měniče kmitočtu s diodovým usměrňovačem a napěťovým střídačem v programu Matlab Simulink
(Modelling and Simulation of Indirect Frequency Converter DC-link with Diode Rectifier and Voltage Inverter in Matlab Simulink)
Bc. Miloslav Kondler doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Diplomová
Modernizace budicího obvodu synchronního stroje
(Modernization of the excitation circuit of synchronous machine)
Bc. Roman Vojtíšek Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Diplomová
Modernizace laboratorních úloh předmětu výkonové spínací prvky
(Modernization of laboratory experiments of Power Switching Devices)
Bc. Karel Charvát Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Diplomová
Modernizace laboratorních úloh s programovatelným automatem Simatic S7.
(Modernization of Laboratory Tasks with PLC Simatic S7.)
Bc. Ondřej Návrat Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace řídicího systému elektrocentrály.
(Design and Implementation of the Generator Control System.)
Bc. Václav Štihel Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace výkonového DC/DC měniče.
(Design and Implementation of Power DC / DC Converter.)
Bc. Petr Křístek Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh a realizace výkonového elektronkového zesilovače.
(Design and Implementation of Vacuum Tube Power Amplifier.)
Ing. Zdeněk Frydrych Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Diplomová
Návrh hlavního měniče akumulátorové lokomotivy
(Design of main converter of accumulator locomotive)
Ing. Martin Tvrdoň, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Návrh výkonové části nabíječe akumulátorové lokomotivy
(Power Part Design of Accumulator Locomotive Charger)
Bc. Marek Waclawek prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Pohonná jednotka laboratorního přípravku pro měření vlastností snímačů otáček a polohy
(Drive unit of laboratory stand for measuring of speed and position sensors )
Bc. Tomáš Brudný doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Pulzní usměrňovač pro nabíjení akumulátorů
(Pulse Rectifier for accumulator charger)
Ing. Ľubomír Martiniak prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Diplomová
Řídicí systém laboratorného přípravku pro ověřování vlastností zapalovacích modulů
(Control unit of laboratory stand for ignition coils measuring)
Bc. Martin Weimann doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Diplomová
Vektorové řízení synchronního motoru s budícím vinutím s využitím moderního DSP
(Synchronnous Motor Vector Control with Modern DSP)
Bc. Martin Soukup prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Diplomová