Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra elektroniky garantuje výuku v bakalářském a magisterském studijním programu Elektrotechnika v oboru Aplikovaná elektronika a v bakalářském a magisterském studijním programu Automobilové elektronické systémy. V doktorském studijním programu Elektrotechnika garantuje výuku v oborech Elektronika a Elektrické stroje, přístroje a pohony. Katedra elektroniky vychovává odborníky v oblasti aplikované elektroniky, automobilové elektroniky, průmyslové elektroniky, výkonové elektroniky a jejích aplikacích v elektrických pohonech.

Aplikovaná elektronika

Bakalářský obor Aplikovaná elektronika nabízí široké teoretické základy v oboru elektronika, při nichž strudent během studia získá nezbytné znalosti z matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, měřící techniky, elektroenergetiky, kybernetiky, mechatronických systémů a infromačních technologií. Dále pak speciální znalosti z oblasti aplikované elektroniky, mikroprocresorové techniky, výkonových polovodičových systémů a elektrických regulovaných pohonů. Obor je zaměřen na přípravu studentů pro uplatnění ve všech oblastech průmyslové elektroniky. Ve studiu je možno pokračovat v navazujícím magisterském i doktorském stupni (obor Elektronika nebo Elektrické stroje, přístroje a pohony) studia.

Automobilové elektronické systémy

Obor se zaměřuje zejména na oblast automobilových elektronických systémů (AES) s ohledem na hardwarovou architektruru AES jako jsou návrh a vývoj hardware, reversní inženýrství a další, měření a testování AES, softwarové prostředky AES (vývoj software, softwarové procesy, programování, zpracování dat a další), metody počítačové bezpečnosti a spolehlivosti AES, řízení kvaliy při vývoji AES, softwarová kvalita AES. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je podstatnou částí při projektově orientované výuce (zejména od třetího semestru) a při realizaci bakalářských prací v návaznosti na průmyslovou praxi. Absolvent bude mít možnost pokračovat ve stejnomenném studijním programu magisterském nebo v některém magisterském programu příbuzném.