Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analogové násobičky a jejich aplikace
(Analog Multipliers and Applications)
Bc. Jan Prášil Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Inovace laboratorních úloh z předmětu ČMT2
(Innovation of Laboratory Exercises from the DMT2)
Bc. Pavel Cyprich Ing. Martin Sobek, Ph.D. Bakalářská
Inovace laboratorních úloh z předmětu Elektronika
(Innovation of Laboratory Tasks from Electronics)
Daniel Čimbora Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Inovace laboratorních úloh z předmětu MŘS2
(Innovation of Laboratory Exercises from the MCS2)
Bc. Petr Cyprich Ing. Martin Sobek, Ph.D. Bakalářská
Integrace programovatelné řídicí jednotky pro systém pohonu testovacího vozidla
(Integration of the Programmable Control Unit for the Test Vehicle Powertrain System)
Bc. Martin Zvoník Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní model palubní sítě vozidla s implementací inteligentního bateriového senzoru
(Laboratory Model of Vehicle On-Board Power Supply System with Intelligent Battery Sensor)
Bc. Daniel Peterek Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní stanoviště automobilových senzorických systémů pro měření teploty
(Laboratory Station of Automotive Sensor Systems for Temperature Measurement)
Ing. Jaromír Tulis Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace měniče napětí 12 V DC / 230 V AC
(Design and Implementation of 12 V DC / 230 V AC Voltage Converter)
Bc. Miroslav Kufa Ing. Aleš Havel, Ph.D. Bakalářská
Příprava HIL testovacího zařízení automobilových elektronických systémů pro využití ve výuce
(Preparation of HIL Testing Equipment for Automotive Electronic Systems with Using in Education)
Bc. Petr Krupa Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza vlivu změny světelného toku LED používaných v automobilovém průmyslu
(Analysis of the Influence of LED Light Flux Changes Used in the Automotive Industry)
Bc. Miroslav Slouka Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Demonstrační zařízení pro dálkové ovládání osvětlení
(Remote Light Control Demonstration Device)
Thinh Gia Vo Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Bakalářská
Měniče střídavého napětí
(AC Voltage Converters)
Bc. Vladimír Horák Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Modelování vybraných struktur elektrických regulovaných pohonů v prostředí OrCAD/PSpice
(Modelling of Selected Structures of Electrical Controlled Drives in OrCAD/PSpice Environment)
Phuc Hau Nguyen Ing. Aleš Havel, Ph.D. Bakalářská
Modernizace laboratorních úloh z Elektroniky - operační zesilovače
(Modernization of Laboratory Tasks in Electronics - Operational Amplifiers)
Bc. Jan Čverčko Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Použití statistické a toleranční analýzy v prostředí OrCAD
(Statistical and Tolerance Analysis in OrCAD)
Bc. Jan Mojžíšek Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Řídicí jednotka pulzního měniče
(Control Unit for DC-DC Converter)
Bc. Štěpán Kirschner Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Řízení čtyřkvadrantového pulzního měniče pro stejnosměrné motory
(Four-quadrant Pulse Converter Control for DC Motors)
Hoang Dat Nguyen Ing. Libor Štěpanec, Ph.D. Bakalářská

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh a realizace demostračního vozítka s řídicím systémem Arduino
(Design and Practical realization of Demonstration Car with Arduino Control System)
Bc. Patrik Červený Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Rozmítač pro měření VF obvodů od 1MHz do 4GHz
(Wobbulator for Measuring RF Circuits from 1MHz to 4GHz)
Ing. Robert Kučera Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Simulační model pohonu automobilu se spalovacím motorem
(The Vehicle's Powertrain Simulation Model with Internal Combustion Engine)
Bc. Jan Klega Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Bakalářská
Simulační model systémů pro řízení vozidla
(The Simulation Model of Vehicle's Control Systems)
Bc. Kristián Zigmund Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Bakalářská
Využití virtuální instrumentace pro vývoj a optimalizaci řídících algoritmů aktivních výkonových filtrů.
(Virtual Instrumentation for Development and Optimization of Control Algorithms for Shunt Active Power Filters.)
Bc. Jaroslav Rzidky doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D. Bakalářská

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analyzátor stejnosměrné sítě se záznamem dat
(DC Network Analyzer with Data Logger)
Bc. Miroslav Demko Ing. Martin Sobek, Ph.D. Bakalářská
Detekce zkratových proudů velmi rychlých výkonových spínacích součástek
(Overcurrent Detection of High Speed Semiconductor Switches)
Ing. Jiří Kopecký prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Monitorování hladiny kapaliny
(Liquid Level Monitoring)
Bc. Martin Koláček doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace hlídacího relé pro čerpadla
(Design and Realization of Watchdog Relay for Pumps)
Bc. Marek Bukovan Ing. Martin Sobek, Ph.D. Bakalářská
Řídicí jednotka pulzního měniče s mikropočítačem
(DC-DC Converter Microcomputer Control Unit)
Bc. Martin Kastl doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Řízení čtyřkvadrantového pulzního měniče
(DC/DC Converter Control)
Jakub Halama doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Teplotní simulace v OrCADu
(Temperature Simulation in OrCad)
Bc. Kamila Dudová Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Výkonová část čtyřkvadrantového pulzního měniče
(Power Part of Four Quadrant DC/DC Converter)
Jiří Šášek Ing. Aleš Havel, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro měření celkové kapacity akumulátoru
(Device for Battery Capacity Measuring)
Bc. Tomáš Fišera doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Šárka Vávrová doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Aplikace řídicího systému pro výkonovou jednotku střídače
(Control System Aplication for Power Converter Unit)
Bc. Radomír Vasický Ing. Martin Sobek, Ph.D. Bakalářská
Inteligentní nabíječ akumulátorů
(Smart Battery Charger)
Bc. Jakub Kys doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní model automobilové komunikační sběrnice FlexRay
(Laboratory model of FlexRay automotive communication bus)
Bc. Jan Raszka Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní model elektronického systému pro ověřování vlastností vstupních a výstupních obvodů ECU pro motorová vozidla
(The Laboratory Model of an Electronic System for Verifying the Characteristics of the Input and Output Circuits ECU for Motor Vehicles)
Bc. Stanislav Obrusník Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Měřicí moduly nf zesilovačů
(Measuring Modules of Audio Amplifiers)
Bc. David Špila Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Modelování a simulace tepelných poměrů stejnosměrného servomotoru
(Modelling and Simulation of Thermal Conditions in DC Servomotor)
Bc. Ondřej Gajdušek doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Modernizace laboratorní úlohy se spínanými napájecími zdroji
(Modernization of Laboratory Task with Switching Power Supplies)
Bc. Ondřej Gelnar Ing. Aleš Havel, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace zařízení pro bodové elektrické svařování
(Design and Realization of Spot Welding Device)
Bc. Jan Olčák doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D. Bakalářská
Použití komponentů firmy Allen-Bradley v průmyslových aplikacích
(Using of Allen-Bradley Company Components in Industrial Applications)
Bc. Jiří Tomeček Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Výukový systém s hradlovým polem pro předmět Číslicová a mikroprocesorová technika I
(Development System for Subject Digital and Microprocesors Technique I)
Bc. Petr Dvořák Ing. Martin Sobek, Ph.D. Bakalářská
Výukový systém s mikropočítačem pro předmět Mikropočítačové řídicí systémy I
(Development System for Subject Microcomputer Control Systems I)
Bc. Radim Habartík Ing. Martin Sobek, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Vojtěch Janásek doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Tomáš Krupa doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Algoritmy pro komunikaci periferních obvodů s mikropočítačem
(Peripheral Circuits of Microcomputer and their Communication Algorithms)
Ing. Martin Uhlík doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Analýza napájecích veličin pohonu s DC motorem s regulací otáček
(Analysis of Input Quantities of DC Motor Drive with Speed Control)
Ing. Jakub Bača doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Analýza vlastností a použití speciálních bloků z knihoven OrCAD.
( Analysis and the Use of Special Blocks from OrCAD Libraries.)
Bc. Martin Nováček Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Analýza ztrátového výkonu nepřímého měniče kmitočtu v prostředí OrCAD/PSpice
(Analysis of Power Losses in Indirect Frequency Converter in the Environment OrCAD/PSpice)
Bc. Marek Schmidt Ing. Aleš Havel, Ph.D. Bakalářská
Detonační spalování zážehového motoru – prostředky a pokročilá analýza
( Detonation Combustion of Gasoline Engine - Means and Advanced Analysis)
Ing. Tomáš Harach Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Modelování a simulace regulace otáček DC motoru v programu Matlab-Simulink
(Modelling and Simulation of Speed Control of DC Motor in Matlab-Simulink)
Bc. David Kramár doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Modelování a simulace vybraných analogových elektronických obvodů
(Modelling and Simulation of Selected Analog Electronic Circuits)
Bc. Radim Šnirch prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářská
Modelování chlazení tranzistorových zesilovačů
(Modeling of Transistor Amplifiers Cooling)
Bc. Patrik Bonczek Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D. Bakalářská
Modernizace laboratorní výuky předmětu výkonové spínací prvky
(Modernization of the Laboratory Course Power Switching Devices)
Bc. David Blažek Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Nabíječka akumulátorů s fázovým řízením
(Phase Control Charger)
Bc. Petr Piegrzym doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Netradiční napájecí zdroj pro měřicí zařízení v místě bez přívodu proudu
(Unconventional Power Supply for Measuring Apparatus in Place without Power Network)
Ing. Daniel Kouřil doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D. Bakalářská
Použití Smoke analýzy v simulačním prostředí OrCAD/PSpice
(Utilization of Smoke Analysis in the Simulation Environment OrCAD/PSpice)
Bc. David Spurný Ing. Aleš Havel, Ph.D. Bakalářská
Vliv převodovky na dynamiku elektrického pohonu s DC motorem
(Influence of the Gearbox on the Dynamics of Electric Drive with DC Motor)
Ing. Tomáš Klein doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Výkonová jednotka pro výukový systém v předmětu MŘS I
(Power Unit for Education System in Subject Microcomputer Control System I)
Bc. Dušan Knot doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Výkonová jednotka trojfázového střídače
(Power Unit of Three-Phase Inverter)
Bc. Lukáš Kořený doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro desulfataci olověných akumulátorů
(Lead-Acid Battery Desulfator)
Dominik Machů doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Petr Jantošovič doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Zdeněk Pargač doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Komunikační zařízení pro modifikaci programu systému Microcon
(Interface for Program Modification of Microcon System)
Bc. Matěj Franc doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Model asynchronního motoru s proměnnými parametry
(Model of Induction Motor with Variable Parameters)
Bc. Štěpán Smejtek prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářská
Moderní řídicí sytém EDC - návrh a realizace modelu pro ověřování vlastností vstupních/výstupních obvodů
(Modern Control System EDC - Design and Practical Realization of a Model for Verifying of the Input/Output Circuits Properties)
Bc. Jan Fojtík Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Modernizace laboratorní úlohy z předmětu PZKE - nízkofrekvenční zesilovače
(Modernization of Laboratory Tasks from the Course Principles of Commercial Electronics Equipments - Audio Aamplifiers)
Bc. Aleš Jarolím Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Návrh měniče s využitím komponentů SiC
(Design of Converter Using SiC Components)
Bc. Antonín Tomšů prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Řídicí a regulační procesy pro tvorbu směsi moderních vznětových spalovacích motorů
(The Control and Regulatory Processes for the Mixture Production of Modern Diesel Engines)
Bc. Petr Belobrad Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Řídicí a regulační procesy pro tvorbu směsi moderních zážehových spalovacích motorů
(The Control and Regulatory Processes for the Mixture Production of Modern Petrol Engines)
Ing. Ondřej Wolf Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Řízení rychlosti pohonu zátky krystalizátoru plazmové pece.
(Speed ​​Control Actuator for Cap Mold Plasma Furnace.)
Bc. Ondřej Krajcar Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Simulace číslicových obvodů v prostředí OrCAD
(Simulation of Digital Circuits in OrCAD)
Bc. David Dulanský Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Systémy denního svícení pro silniční vozidla - laboratorní úloha
(Daytime Running Light - Laboratory Task)
Bc. Jiří Dohnal Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Terminál pro sběr analogových, impulsních a digitálních signálů vozidla Hyundai se zážehovým motorem
(Analog, Pulse and Digital Signals Collection Terminal Vehicle Hyundai with Gas Engine)
Filip Lžičař Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Vyšetřování dynamiky elektrického neregulovaného DC pohonu s pulzním měničem
(Investigation of the Dynamics of Electric Uncontrolled DC Drive with Chopper)
Bc. Jakub Janeček doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Zařízení pro monitorování vybíjecí křivky akumulátorů s možností výstupu pro PC
(Device for Battery Discharge Monitoring with Interface for PC)
Bc. Marián Ruský doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro nabíjení akumulátorů s modifikací nabíjecího proudu
(The Battery Charger with Charging Current Modification)
Bc. Marek Divílek doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Jan Vyhlídal doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Martin Mlčoch doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Analýza vlastností speciálních bloků z knihovny programu Matlab-Simulink pro řízení elektrických pohonů
(Property Analysis of Special Blocks from MATLAB-Simulink Library for Control of Electric Drives)
Patrik Kováč doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Aplikace s programovatelným automatem SIMATIC S7
(Applications with PLC SIMATIC S7)
Bc. Michal Chudárek Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika zbytkové kapacity akumulátorů
(Residual Battery Capacity Diagnostics)
Bc. Tomáš Cabadaj doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Inovace laboratorní úlohy s univerzálním motorovým systémem
(Innovation of Laboratory Measurement with Universal Motor's System)
Lukáš Molinek Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Jednofázový usměrňovač řízený mikroprocesorem
(Single-phase Rectifier Controlled by a Microprocessor)
Ing. Petr Chamrád Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní zdroj pro testování řídicích jednotek spalovacích motorů
(Laboratory Source for Conrol Units Testing of Combustion Engine)
Bc. Andrej Čaplický Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Měřicí přípravek se spínaným zdrojem
(Measuring Unit with Switching Power Supply)
Bc. David Krajc Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Modelování a simulace brzdných stavů DC pohonu s využitím speciálních bloků knihovny Matlab-Simulink
(Modelling and Simulation of DC Drive Braking States with the Use of Special Blocks in Matlab-Simulink Library)
Bc. Radim Karafiát doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Modelování a simulace jednofázového polořízeného usměrňovače
(Modelling and Simulation of Single Phase Half Controlled Rectifier)
Bc. Zbyněk Rohan doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Modelování a simulace pohonu s DC motorem s uvažováním ztrát v motoru a měniči
(Modelling and Simulation of DC Motor Drive with Account of Losses in Motor and Converter )
Ondřej Mračný doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Modelování a simulace regulace rychlosti DC motoru v obou regulačních rozsazích
(Modelling and Simulation of DC Motor Speed Control in the Field-weakening Region)
Bc. Petr Janča doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Moderní technologie výroby desek plošných spojů
(Modern Technology of Printed Circuit Boards Production)
Bc. Radek Caga prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Moderní trendy v oblasti akumulátorů pro trakční aplikace
(Modern Trends in the Field of Traction Batteries)
Bc. Petr Kaňovský Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Moderní trendy v oblasti SiC polovodičů
(Modern Trends in the Field of SiC Semiconductors )
Bc. Libor Pavlů Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Modernizace laboratorních úloh z elektroniky - modulace signálu
(Modernization of the Electronics Labs - Signal Modulation)
Bc. Lukáš Neděla Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Moderní způsoby řešení budicích obvodů MOSFET a IGBT tranzistorů
(Modern Arrangements of MOSFET and IGBT Drivers)
Bc. Pavel Dlugi Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace generátoru řídicího napětí pro testování akčních členů motorových vozidel
(Design and Practical Realization of Control Voltage Generator for Vehicle Actuator Testing)
Ing. Lukáš Cáb Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace laboratorního a demonstračního modelu CAN bus vozidla Hyundai
(Design and Practical Realization of CAN Bus Laboratory and Demonstration Model (Based on Hyundai Vehicle components))
Bc. Ondřej Galuszka, DiS. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Realizace laboratorní úlohy z Elektrických pohonů
(Realisation of Laboratory Task for Electrical Drives)
Ing. Bronislav Blaha Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Simulace střídačů a střídavých měničů v programu OrCAD PSpice
(Simulation of Inverters and AC/AC Converters in OrCAD PSpice)
Bc. Jiří Kloda Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Simulace usměrňovačů a DC/DC měničů v programu OrCAD PSpice
(Simulation of Rectifiers and DC/DC Converters in OrCAD PSpice)
Bc. Martin Bohnjat Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Snímače polohy - laboratorní úloha
(Position Sensors - Laboratory Task)
Bc. Vojtěch Salzmann Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Snímače rychlosti a polohy - průzkum trhu
(Speed ​​and Position Sensors - Market Research)
Ing. Štefánia Plevková Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Spínané měniče napětí malého výkonu pro průmyslovou elektroniku
(Switching Voltage Low-Power Converters for Industrial Electronics)
Bc. Adam Grygar Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Superkapacitory v zařízeních komerční elektroniky
(Suprcapacitors in Commercial Electronics Devices)
Bc. Jan Coufal Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Systém pro sběr dat z elektrických pohonů
(System for Collecting Data from Electric Drives)
Bc. Michal Jelínek prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářská
Terminál pro sběr analogových, impulsních a digitálních signálů vozidla Hyundai se vznětovým motorem
(Analog, Pulse and Digital Signals Collection Terminal Vehicle Hyundai with Diesel Engine)
Bc. Tomáš Osička Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Vliv jednotlivých typů zátěží na vlastnosti DC/AC měničů
(The influence of different loads on the characteristics of DC/AC inverters)
Bc. Pavel Moťka doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Výkonové polovodičové součástky - přehled trhu
(Power Semiconductor Devices - Market Survey)
Bc. Lukáš Gelnar Ing. Petr Vaculík, Ph.D. Bakalářská
Záložní zdroj pro oběhové čerpadlo
(Backup Power Supply for Circulation Pump)
Bc. Samuel Haleš doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Jan Zydroň doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Ondřej Šudoma doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Aktivní filtry s operačními zesilovači
(Active Filters with Operational Amplifiers)
Bc. Tomáš Chalupka prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářská
Analýza DC/AC měničů
(DC/AC Converter Analysis)
Bc. Tomáš Horák doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Analýza vlastností speciálních bloků z knihovny programu Matlab-Simulink pro simulaci AC pohonů
(Property Analysis of Special Blocks from MATLAB-Simulink Library for AC Drives Simulation)
Bc. Martin Pavlíček doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Automatické převodovky - elektronika řízení převodového ústrojí
(Automatic Transmission - Control Electronics of Transmission System)
Bc. Tomáš Juránek Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Diagnostický modul pro olověné akumulátory s jednočipovým mikropočítačem
(Diagnostic Module for Lead Acid Batteries with a Microcontroller)
Bc. Martin Střelec doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Elektronické řídicí systémy spalovacích motorů
(Electronics Control Systems of Combustion Engine)
Ing. Jiří Kováč Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
ISAD - Integrovaný startér alternátor tlumič
(ISAD - Integrated Starter Alternator Dumper)
Ing. Bc. Aleš Tudja Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Komfortní systémy - adaptivní regulace rychlosti jízdy
(Comfort Systems - Adaptive Cruise Control)
Bc. Ondřej Jahn Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Koncepce fotovoltaické elektrárny s akumulací
(The Concept of Photovoltaic Power Plant with Accumulation)
Tomáš Batěk prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Laboratorní úlohy s programovatelným automatem Siemens LOGO!
(Laboratory Tasks with PLC Siemens LOGO!)
Bc. Adam Bukovjan Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Memristor, memristivní systémy a jejich aplikace
(Memristor, Memristive Systems and their Applications)
Ing. Dávid Strachala prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářská
Měření exhalací zážehových a vznětových motorů
(Emission Measuring of Petrol and Diesel Combustion Engines)
Ing. Jindřich Kyjovský Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace zdroje signálu PWM
(Design and realization of the PWM signal source)
Bc. Pavel Gesierich Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Návrh úpravy budicích obvodů a náhrady budicího měniče trakčních DC motorů lokomotivy
(Design modifications of excitation circuits and replacement of the excitation converter of locomotive traction DC motors)
Bc. Luděk Štěrba doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Ověřování parametrů fotovoltaického panelu
(Parameters Validation of the Photovoltaic Panel)
Bc. Petr Němec doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Ozvučení přednáškové učebny
(Sound System for Lecture Classroom)
Bc. Marek Unar Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Regulace napětí alternátorů - principy a obvodové struktury
(Voltage Regulation of Alternators - Principles and Circuit Structures)
Ing. Lukáš Tacina Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Řízení jednofázového usměrňovače
(Control of Single-Phase Rectifier)
Bc. Ľuboš Balala Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Vlivy průběhů nabíjecích proudů na vlastnosti akumulátorů
(Effects of Charging Current Waveforms on the Characteristics of Batteries)
Bc. Pavel Mončko doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Výpočet charakteristik asynchronního motoru při napájení z měniče kmitočtu
(Computing of Characteristics of Induction Motor Supplied by Frequency Converter)
Bc. Lukáš Navrátil doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Zařízení pro dálkové ovládání s moduly AUREL
(Wireless Control Device with Modules AUREL)
Bc. Dominik Jurčo doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Záznamové zařízení průběhů se zaměřením na elektrické pohony
(Data Logger for Electric Drives)
Bc. Ondřej Ballarin Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Bc. Petr Holaň doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Absolvování individuální odborné praxe
(Individual Professional Practice in the Company)
Ing. Jan Šramota doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Analýza lambda regulace u zažehových spalovacích motorů s dvěma a více kyslíkovými sondami
(Analysis of Lambda Regulation by Petrol Combustion Engines with Two and More Oxygen Sensors)
Ing. Jakub Mynář Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Analýza neharmonických průběhů elektrických pohonů v programu Matlab/Simulink
(Analysis of Inharmonic Waveforms at Electric Drives in Matlab/Simulink)
Bc. Martin Švancár doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Analýza provozních stavů aktivní nabíjecí stanice
(Analysis of operating states of active charge station )
Ing. Kateřina Barešová, Ph.D. prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Analýza vlastností asynchronního motoru napájeného ze softstartéru pomocí simulace
(Property Analysis of Induction Motor Supplied by Softstarter Using Simulation)
Bc. Pavel Letocha doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Analýza vlastností měniče kmitočtu v závislosti na nastavení jeho parametrů
(Property Analysis of Frequency Converter Depending on Setting its Parameters)
Bc. Štěpán Janek doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. Bakalářská
Budič výkonového tranzistoru
(Power Transistor Driver)
Bc. Lukáš Rataj Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Elektronický systém pro posuv oken u motorových vozidel
(Electronic Windows Lifter for Automobiles)
Ing. Jakub Formánek Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Elektronický tester-simulátor dvoubodové lambda regulace zážehových spalovacích motorů
(Electronics Tester for Point-to-point Lambda Regulation of Petrol Combustion Engine)
Ing. Jiří Takáč Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Hybridní baterie pro aplikace v automobilové technice
(Hybrid Battery for Automotive Application)
Bc. Petr Obruča prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Komparátory - laboratorní úloha
(Comparators - laboratory work)
Radek Schwarz Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Laboratorní model automobilové komunikační sběrnice CAN bus
(Laboratory Model of Vehicle Data Communication CAN Bus )
Daniel Světelský Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Měření s USB generátorem
(Measuring with USB Function Generator)
Bc. Marcel Zůvala Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Měření s USB osciloskopem
(Measuring with USB Oscilloscope)
Bc. Milena Sedlářová Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. Bakalářská
Modernizace laboratorních úloh z předmětu Elektronika.
(Modernisation of Labs from the Course Electronics.)
Bc. Marek Macháček Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Modernizace laboratorních úloh z předmětu Principy zařízení komerční elektroniky.
(Modernisation of Labs from the Course Principles of Commercial Electronics Equipments.)
Bc. Jakub Latocha Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Monitorování zkreslení a nesymetrie trojfázové napájecí sítě
(Three-phase system distortion and asymetry monitoring )
Ondřej Šíma Ing. Petr Orság, Ph.D. Bakalářská
Návrh a realizace výkonového operačního zesilovače
(Design and Realization of Power Operational Amplifier)
Bc. Radek Majer prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářská
Návrh a výpočet kapacity akumulátoru elektromobilu
(Design and capacity calculation of electromobile accumulator)
Ing. Ondřej Pražák prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Návrh elektronického termostatu s nastavitelnou hysterezí
(Electonic Termostat Design with Variable Hysteresis)
Ing. Jiří Hájovský doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. Bakalářská
Nové trendy v technice akumulátorů
(New trends in battery technology)
Bc. Tomáš Papež prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Bakalářská
Praktické aplikace s moduly pro bezdrátový přenos AV signálu.
(Practical Applications with Modules for Wireless AV Signal Transmission..)
Bc. Tomáš Sedláček Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Principy a analýza systému přímého vysokotlakého vstřikování Common Rail
(Principle and Analysis of Direct Fuel Injection System (Common Rail))
Bc. Radim Miksa Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Regulace a řízení podvozku motorových vozidel - moderní aktivní asistenční systémy
(Chassis Control and Regulation - Modern Active Assistance Systems)
Bc. Ondřej Haščák Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Snímače napětí a proudu - laboratorní úloha
(Voltage and Current Sensors - Laboratory Stand Realization)
Bc. Jan Hlisnikovský Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Snímače teploty pro elektronické systémy řízení zážehových a vznětových spalovacích motorů
(Temperature Sensors for Electronic Control Systems of Petrol and Diesel Combustion Engines)
Bc. Vít Gintar Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Snímače tlaku pro elektronické systémy řízení zážehových a vznětových motorů
(Pressure sensors for electronic control systems of diesel and petrol engines)
Bc. Martin Vach Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Tester polovodičových součástek pro elektronická měření.
(Semiconductor Devices Tester for Electronic Measurement.)
Bc. Lukáš Turoň Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská
Vozidlová dynamická válcová zkušebna - principy, testy a analýza dat
(Vehicles Roller Chassis Dynamometr - Principles, Tests and Data Analysis)
Dalibor Chovanec Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Zdroj testovacího signálu pro výkonové měniče.
(Test Signal Source for Power Converters.)
Bc. Jan Lakatos Ing. Václav Sládeček, Ph.D. Bakalářská

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Laboratorní model servořízení
(Power Steering Laboratory Model)
Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Lambda regulace spalovacího motoru
(Lambda Regulation of Combustion Engine)
Ing. Libor Skopal Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Model moderní zapalovací soustavy
(Laboratory Model of Modern Ignition System)
Ing. Jan Bílek Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská
Řídicí algoritmy pohonů elektromobilů
(Control Algorithms of Electric Vehicles )
Bc. Jiří Minks prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Bakalářská
Snímače otáček a polohy pro oblast automobilového průmyslu
(Speed and Position Sensor for Use in Area of Automotive Industry)
Bc. Vojtěch Roh Ing. Petr Šimoník, Ph.D. Bakalářská