Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra aplikované elektroniky nabízí zájemcům výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Aplikovaná elektronika, Automobilové elektronické systémy a doktorském studijním programu Elektrotechnika. Pro úspěšné studium nabízených programů mají studenti k dispozici výzkumné laboratoře, které jsou moderně vybaveny vysoce kvalitní měřicí technikou, audiovizuální technikou a výpočetní technikou s moderními softwarovými prostředky. Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena zejména do oblastí aplikované, automobilové a průmyslové elektroniky, mikropočítačových řídicích systémů, výkonových polovodičových měničů a elektrických regulovaných pohonů.

Z hlediska odborného zaměření se katedra zabývá modernizací a optimalizací elektronických zařízení v oblasti průmyslové elektroniky a elektrických pohonů, vývojem a realizací nových řídicích metod elektrických regulovaných pohonů, vývojem a realizací moderních výkonových polovodičových měničů, využitím nových principů spínání a optimalizací řídicích algoritmů moderních topologií výkonových měničů, optimalizací řízení a zvyšování kvality elektrické energie s využitím polovodičových měničů, návrhem a dimenzováním polovodičových měničů pro systémy akumulace elektrické energie.

V oblasti automotive se katedra zabývá výzkumem a vývojem v oboru automobilové elektroniky a diagnostiky vozidel, vývojem automobilových elektronických systémů, výzkumem metod řízení pro autonomně řízená vozidla, výzkumem nových metod automatizovaného testování elektronických systémů a vývojem nových metod prediktivní údržby včetně optimalizace těchto metod.