Skip to main content
Skip header

Exkurze SPŠ Karviná

Exkurze SPŠ Karviná
Přednáška se zaměřením na oblast Inteligentních budov a domácnosti

Dne 18.10.2022 proběhla na VŠB TU Ostrava, budova nová FEI na Katedře Kybernetiky a Biomedicínského inženýrství přednáška se zaměřením na oblast Inteligentních budov a domácnosti a exkurze v objektu Smart Home Care CPIT TL3.

Na přednášce byly popsány v současnosti aktuálně používané technologické systémy pro automatizaci budov v rámci zajištění komfortu ovládaných provozně technických funkcí a snížení provozních nákladů budovy (technologie KNX, BACnet, LonWorks).

Studentům byly rovněž představeny možnosti studia na VSB TU Ostrava na katedře Kyberntiky a Biomedicínského inženýrství (FEI)  ve studijních programech Řídicí a informační systémy a Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Created: 18. 10. 2022
Category:  News
Entered by:  Satin Dluhošová
Department: 450 - Department of Cybernetics and Biomedical Engineering
Back