Skip to main content
Skip header
Title
Vysoce flexibilní a modulární systém akumulace tepelné energie na bázi PCM pro efektivní vytápění a chlazení budov
Code
TH83030001
Summary
Projekt navrhuje inovativní řešení pro oblast energetického přechodu v zastavěných oblastech. Optimální zvládnutí přechodu k obnovitelným zdrojům a systémům ukládání energie vede ke snížení nároků na spotřebu neobnovitelné energie a významné redukci skleníkových plynů. Modulární TES lze použít pro malé rodinné domy v teplých oblastech pro chlazení nebo vytápění; pro větší skladovací jednotky v chladnějších oblastech či energeticky méně efektivní budovy. Propojení různých zdrojů energie otevírá další rozměr flexibility. Cíle projektové výzvy budou naplněny pomocí následujících bodů: - Dosažení zmenšení dodávek tepla/topení/chlazení. - Minimalizace tepelné ztráty nebo přebytků tepla. - Zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a omezení používání fosilních paliv. - Integrovat budovy jako výrobní, skladovací a spotřebitelské jednotky do aktivní tepelné sítě. - Využít dostupné zdroje energie dle poptávky a dostupnosti a dosáhnout tak výrazného snížení spotřeby CO2 a primární energie.
Start year
2023
End year
2026
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
Program TA
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back