Skip to main content
Skip header
Title
Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů
Code
EG21_374/0026720
Summary
Projektový záměr je cílen na výzkum a výzkum a vývoj hardwarového řešení pro sběr, zpracování a vyhodnocení dat ze soustavy energetických plynových zdrojů (KGJ). Vytvořené řešení umožní obousměrnou (full-duplex) komunikaci s instalovanými zdroji, sjednocení typologie datových bodů získaných ze systémů různých výrobců. Výsledný systém komunikační platformy umožní výrazné zvýšení efektivity, možností ovládání a přehlednosti jednotlivých zdrojů pro nadřazené řídicí systémy.
Start year
2021
End year
2024
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back