Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj a implementace komplexních monitorovacích systémů stabilitních poměrů horninového masivu a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody
Code
EG20_321/0024338
Summary
Projekt je zaměřen na vývoj komplexního uceleného mikroelektronického systému monitorování a včasného varování při dosažení kritických stavů nestability skalních útvarů a stavebních konstrukcí nacházejících se pod hladinou vody, které ohrožují bezpečnost a stabilitu okolního prostředí s okamžitou informovaností, včetně bezprostřední návaznosti na okamžitou realizaci potřebných sanačních opatření. Řešení bude zaměřeno na extrémní podmínky zatěžování horninového masivu a stavebních konstrukcí.
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back