Skip to main content
Skip header
Title
Řešení univerzální šachty k prostupům inženýrských sítí pro stavby založené nad terénem s provětrávanou mezerou
Code
TQ03000390
Start year
2024
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
SIGMA
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back