Skip to main content
Skip header
Title
Inovativní systém ochrany vedení kritické infrastruktury (ISOV)
Summary
Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj inovativního systému ochrany vedení kritické infrastruktury (výstupem bude poloprovoz - komplexní systém hardwaru a softwaru založeného na AI). Ochranou je zde míněna zejména ochrana proti krádeži prvků vedení kritické infrastruktury. Žadatelem o podporu je společnost Solidus Tech s.r.o. v konsorciu se společností Elektro MAR a.s. a výzkumnou organizací VŠB-TUO. Projekt je rozdělen do 4 etap. Naplánován je v datech od 1.2.2023 do 31.12.2025.
Start year
2024
End year
2025
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
OPTAK - Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Solver
Back