Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj elektronických systémů vozidla s autonomním řízením
Code
SP2017/130
Solver
Solution period
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Summary
Research and development of electronic vehicle systems with autonomous control.
Team of the project
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Ing. Martin Sobek, Ph.D.
Ing. Jiří Takáč
Ing. Tomáš Harach, Ph.D.
Ing. Lukáš Cáb
Ing. Samuel Przeczek
Ing. Tomáš Klein, Ph.D.
Ing. Jan Strossa, Ph.D.
Ing. Jakub Kys
Ing. Stanislav Obrusník
Goal of the project
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj vytipovaných elektronických systémů a prostředků pro vozidlo s autonomním řízením s elektrickým pohonem 4x4. To je řídicí systém a vývoj aplikace řízení pohonu 4x4 s integrací prostředků managementu stability vozidla, řídicí systém a vývoj aplikace asistenčního brzdového systému a vývoj řídicího systému autonomního řízení včetně aplikace pro ovládání servořízení. Přičemž pro první fázi řešení prototypu bude počítáno s pevnou neměnnou trajektorií pohybu. Tato bude definována operátorem a data ukládána v systému autonomního řízení. Tento systém bude zároveň vyvíjen jako centrum telemetrie vozidla.

Dílčí cíle projektu

C1. Návrh 4WD pro autonomně řízené vozidlo, nová modifikace elektronického systémů řízení pohonu, návrh modifikace systému centrální elektroniky (s uvažováním nových požadavků pro autonomní řízení vozidla), vývoj řídicího systému autonomního řízení včetně aplikace pro ovládání servořízení, modifikace elektrohydraulických brzd s funkcí bezpečnostní brzdy. Vývoj simulačních modelů a simulace vybraných řídicích algoritmů vybraných systémů pomocí programů Matlab-Simulink a OrCAD-PSpice. Respektování kritérií funkční bezpečnosti.
C2. Vývoj elektronických obvodů všech řešených elektronických systémů. Vývoj mechanického řešení integrace elektrických strojů. Vývoj mechaniky elektronického systému servořízení. Vývoj mechaniky bezpečnostní brzdy. Respektování kritérií funkční bezpečnosti.
C3. Vývoj firmware a aplikačního software vytipovaných řídicích systémů využívající signálové mikrokontroléry Freescale (specifické MCU pro automotive aplikace).
C4. Realizace funkčních vzorků a experimentální činnost v laboratořích řešitelského pracoviště.
C5. Analýza a vyhodnocení experimentálních výsledků.
C6. Publikace dílčích výsledků na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech.

Časový harmonogram řešení
Doba řešení 1 rok (01/2017 – 12/2017)

Etapa 1. Koncepční řešení
Období 01/2017 - 03/2017 C1, C2, C3
Etapa 2. Simulace metod řízení, vývoj elektronických obvodů, vývoj řídicích algoritmů
Období 02/2017 - 06/2017 C1, C2, C3
Etapa 3. Realizace dílčích částí funkčních prototypů, implementace řídicích algoritmů
Období 05/2017 - 12/2017 C4, C6
Etapa 4. Experimentální činnost v laboratořích
Období 03/2017 - 12/2017 C4, C6
Etapa 5. Zpracování výsledků řešení a tvorba závěrečné zprávy
Období 12/2017 – 01/2017 C5, C6

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
26800,- 26800,-
1.1. Wages 20000,- 20000,-
1.2. Insurance 6800,- 6800,-
2. Grant 160000,- 196000,-
3. Supplies 88800,- 86990,-
4. Property 35850,- 29660,-
5. Services 40000,- 23450,-
6. Trips 27000,- 15550,-
7. Additional 42050,- 42050,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 420500,-
Total approved 420500,-
Total 420500,- 420500,-
Back