Skip to main content
Skip header
Code Title Start year End year
SP2024/046 Vývoj a výzkum algoritmů pro service-oriented gateway experimentálních vozidel využívající cloud computing II 2024 2024
SP2024/051 Pokročilé metody řízení a diagnostiky střídavých elektrických pohonů II 2024 2024
TN02000028 Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT) 2023 2028
101100707 AI-MATTERS (AI MAnufacturing Testing and experimenTation network For EuRopean industrieS) 2023 2027
LUC23031 Čerpadlo v turbínovém režimu: zlepšení konstrukce a provozních parametrů pomocí digitalizace 2023 2026
CovEring the trAining Gap in digitaL skills for European SMEs manpowEr 2023 2025
SP2023/053 Vývoj a výzkum algoritmů pro service-oriented gateway experimentálních vozidel využívající cloud computing I 2023 2023
SP2023/085 Pokročilé metody řízení a diagnostiky střídavých elektrických pohonů 2023 2023
SP2022/48 Pokročilé metody řízení střídavých regulovaných pohonů 2022 2022
SP2022/9 Vývoj testovací platformy autonomně řízeného vozidla a výzkum metod řízení III 2022 2022
SS03010311 Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky 2021 2024
PGI00088 Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation 2021 2022
RPP2021/17 Multimediální prvky pro výuku předmětu Elektronika 2021 2021
SP2021/49 Vývoj testovací platformy autonomně řízeného vozidla a výzkum metod řízení II 2021 2021
SP2021/70 Výzkum moderních metod řízení střídavých regulovaných pohonů 2021 2021
21930003 Exchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy and Environment (Be Smart) 2020 2022
RPP2020/149 Estimátor s umělou neuronovou sítí pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru – inovace laboratorních úloh předmětu Elektrické regulované pohony III 2020 2020
SP2020/128 Výzkum a vývoj sofistikovaných metod řízení pro oblast elektrických regulovaných pohonů 2020 2020
SP2020/153 Vývoj testovací platformy autonomně řízeného vozidla a výzkum metod řízení I 2020 2020
LTI19002 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2) 2019 2021
RPP2019/63 Inovace mikropočítačového řídicího systému pro potřeby výuky 2019 2019
SP2019/113 Výzkum a vývoj moderních metod řízení v oblasti elektrických regulovaných pohonů 2019 2019
SP2019/117 Výzkum a vývoj elektronických systémů vozidla s autonomním řízením III 2019 2019
IRP/2018/227 Modernizace stanoviště pro sběr dat v elektrických regulovaných pohonech 2018 2018
SP2018/162 Výzkum a vývoj pokročilých metod řízení elektrických regulovaných pohonů 2018 2018
SP2018/167 Výzkum a vývoj elektronických systémů vozidla s autonomním řízením II 2018 2018
HS4301702 Allgeier Engineering Czech,Šimoník,5936 2017 2018
HS4301701 Statutární město Ostrava,Šimoník,5936 2017 2017
SP2017/104 Vývoj a implementace sofistikovaných algoritmů pro elektrické regulované pohony 2017 2017
SP2017/130 Výzkum a vývoj elektronických systémů vozidla s autonomním řízením 2017 2017
LTC17051 Evropská antroposféra jako zdroj surovin 2016 2020
HS4301601 Dodávky automatizace,Sobek 5938 2016 2016
RPP2016/127 Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů II 2016 2016
SP2016/156 Obousměrné polovodičové měniče s transformátorovou vazbou pro spojování AC/DC a DC/DC soustav 2016 2016
SP2016/181 Výzkum a vývoj elektronických systémů pro vozidla s elektrickým pohonem II 2016 2016
SP2016/83 Vývoj a implementace řídicích algoritmů elektrických regulovaných pohonů 2016 2016
FRVS2015/164 Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů 2015 2015
SP2015/174 Vývoj moderních polovodičových měničů pro paralelní spojování stejnosměrných akumulačních soustav 2015 2015
SP2015/188 Výzkum a vývoj elektronických systémů pro vozidla s elektrickým pohonem 2015 2015
SP2015/81 Výzkum moderních algoritmů pro řízení elektrických pohonů 2015 2015
TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů CIDAM 2014 2019