Skip to main content
Skip header
Title
Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů II
Code
RPP2016/127
Solver
Start year
2016
End year
2016
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Jednou z klíčových činností doktorandů na Katedře elektroniky je jejich aktivní spolupráce při inovacích laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. V rámci tohoto projektu bychom rádi systematicky navázali na tvorbu výukových pracovišť pro simulaci automobilových elektronických systémů (AES). Činnost řešitelského týmu bude spočívat ve využití školní verze programu Matlab Simulink a vývojových kitů s digitálními signálovými procesory (tyto již byly poskytnuty společností Freescale v minulém období) pro tvorbu simulačních modelů bloků automobilových systémů a dále budou provedeny patřičné simulace. Ph.D. studenti navrhnou nové simulační modely z oblasti Powertrain a Chassis. Zavedení prostředků počítačové simulace AES s možností využití simulačních výstupů pro přímou aplikaci pro řídicí mikrokontroléry je velmi aktuální. Díky výsledkům předchozích řešení a aplikacích při výuce, vznikly požadavky na modifikaci stávajících a tvorbu nových modelů AES. Díky této činnosti se lze při výuce sofistikovaně zaměřit na širokou škálu možných problémů. Nejen těch, které si řešitelský tým vytipoval pro řešení tohoto projektu. Jedním z konkrétních zaměření bude oblast řízení pohonu 4x2, 4x4 a řízení asistenčních systémů u vozidel s elektrickým pohonem a konvenčním pohonem. Výstupem řešení projektu bude mimo jiné i soubor navržených úloh modelování a simulace pro výuku, včetně podrobného popisu řešení.
Back