Skip to main content
Skip header
Title
Inovace mikropočítačového řídicího systému pro potřeby výuky
Code
RPP2019/63
Solver
Start year
2019
End year
2019
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Studenti doktorského studia na Katedře elektroniky jsou vedle řešení svých disertačních prací aktivně zapojeni do realizace inovací laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. Činnost řešitelského týmu bude spočívat v návrhu a realizaci mikropočítačového řídicího systému pro potřeby stávajícího i nového navazujícího magisterského studijního programu (Aplikovaná elektronika, Automobilové elektronické systémy). Řídicí systém bude založen na mikrokontroléru pracujícím s plovoucí řadovou čárkou a musí disponovat řadou funkcí a periferií s ohledem na požadavky předmětů, ve kterých bude systém využíván. V rámci podávaného projektu vznikne i podrobný popis dvou nových laboratorních úloh.
Back