Skip to main content
Skip header
Title
Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
Code
LTI19002
Solver
Start year
2019
End year
2021
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
INTER-EXCELLENCE
Summary
Projekt je navazujícím projektem EERA_CZ, v jehož rámci byla vytvořena Česká deštníková organizace s cílem zapojení se do Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA) a vstoupení tak do konsorcií programu Horizon 2020 a Horizon Europe, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech (JPs – Joint programms) EERA jsou a nadále budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programů Horizon 2020 a Horizon Europe. Projekt tak umožní účast českých výzkumných institucí, které se v rámci předešlého projektu začlenily do EERA JPs, s cílem být součástí koordinace evropského výzkumu a možnosti zvýšení účasti této deštníkové organizace v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a také v bilaterálních a multilaterálních aktivitách
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back