Skip to main content
Skip header
Title
Modernizace stanoviště pro sběr dat v elektrických regulovaných pohonech
Code
IRP/2018/227
Solver
Start year
2018
End year
2018
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
IRP
Type
Rozvojový program IRP
Summary
Studenti doktorského studia na Katedře elektroniky jsou vedle řešení svých disertačních prací aktivně zapojeni do realizace inovací laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. V rámci podávaného projektu bude systematicky navázáno na tvorbu výukových pracovišť pro moderní způsoby řízení elektrických regulovaných pohonů. Činnost řešitelského týmu bude spočívat ve využití vyvíjeného mikropočítačového systému s digitálním signálovým procesorem (Texas Instruments) pro sběr dat, využití školní verze programu Matlab Simulink pro trénování umělých neuronových sítí a pro následnou implementaci řídicích algoritmů elektrických pohonů do výše uvedeného mikropočítačového systému. Ph.D. studenti a vybraní studenti magisterského studia navrhnou modifikaci stávajícího řídicího systému pro možnost sběru dat z laboratorního stanoviště s asynchronním motorem, provedou sběr trénovacích dat, které následně využijí pro trénovaní umělých neuronových sítí v programu Matlab Simulink.
Back