Skip to main content
Skip header
Title
Estimátor s umělou neuronovou sítí pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru – inovace laboratorních úloh předmětu Elektrické regulované pohony III
Code
RPP2020/149
Solver
Start year
2020
End year
2020
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmět Elektrické regulované pohony III bude vyučován v rámci magisterského studijního programu Aplikovaná elektronika. Předmět je zaměřen na pokročilé metody řízení střídavých regulovaných pohonů. Inovace předmětu spočívá ve vytvoření nové laboratorní úlohy orientované na bezsenzorové vektorové řízení asynchronních motorů s využitím estimátorů založených na umělé inteligenci. Kromě teoretických znalostí moderních metod řízení tak budou mít studenti možnost prakticky porovnat chování klasického i bezsenzorového pohonu a měřit jeho nejdůležitější veličiny. Realizace nové laboratorní úlohy bude zahrnovat sestavení a zprovoznění stanoviště s asynchronním motorem, nepřímým měničem kmitočtu a řídicím systémem s digitálním signálovým kontrolérem. Jedním z hlavních úkolů pak bude tvorba aplikačního softwaru pro řízení pohonu v jazyce C a příslušné uživatelské prostředí na platformě LabView.
Back