Skip to main content
Skip header
Title
Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů
Code
FRVS2015/164
Solver
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Jednou z klíčových činností doktorandů na Katedře elektroniky je jejich aktivní spolupráce při inovacích laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. V rámci tohoto projektu bychom rádi vybudovali výukové pracoviště pro simulaci automobilových elektronických systémů (AES). Činnost řešitelského týmu bude spočívat ve využití školní verze programu MATLAB/Simulink a vývojových kitů s digitálními signálovými procesory (poskytne společnost Freescale) pro vybudování stanovišť pro modelování a simulace různých automobilových systémů. Zejména Ph.D. studenti navrhnou vhodné simulační modely z oblasti Powertrain a Chassis. Zavedení prostředků počítačové simulace AES, s možností využití simulačních výstupů pro přímou aplikaci pro řídicí mikrokontroléry, je velmi aktuální. Při výuce se lze potom sofistikovaně zaměřit na širokou škálu možných problémů. Nejen těch, které si řešitelský tým vytipuje pro řešení tohoto projektu. Jedním z konkrétních zaměření bude oblast řízení pohonu 4x4 a řízení asistenčních systémů u vozidel s elektrickým pohonem. Výstupem řešení projektu bude mimo jiné i soubor navržených úloh modelování a simulace pro výuku, včetně podrobného popisu řešení.
Back