Skip to main content
Skip header
Title
Optimalizace vlastností a využití rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a dalších vhodných odpadních materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky
Code
SS03010311
Solver
Start year
2021
End year
2024
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
Prostředí pro život (od r.2020)
Summary
Cílem projektu je nalezení optimálních receptur pro výrobu rekultivačních substrátů na bázi kalů z ČOV a využití dalších odpadů. Kvalita výstupu bude ověřena germinačními testy. do projektu bude zapojeno několik pracovišť školy
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back