Skip to main content
Skip header

Patent, utility model, registered design

2023

HORÁČEK, Ondřej, Karel MIKEŠ, Dušan ŠELONG, Ondřej PETRTÝL, Jakub ŠAMAJ, Zdeněk MACHÁČEK, Radim HERCÍK, Jaromír KONEČNÝ, Adam VŮJTEK and Jiří KOZIOREK. Zařízení na generování řídících algoritmů pro oblasti automatizace, robotizace nebo digitalizace. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
VAŘEKA, Emil, Klásková ANASTASIA, Najman PETR, Tuček DAVID, Macurová LUCIE, Urbánek TOMÁŠ, Vaculčíková ZUZANA, Holoči JAN, Kunčar ALEŠ, Michal PRAUZEK, Jaromír KONEČNÝ, Lhotská LENKA, Doležal JAROMÍR, Švecová LENKA, Čámská DAGMAR, Králová PETRA and Prycl DAVID. Zařízení pro monitorování, přenos a záznam biologických signálů a parametrů včetně zpracování získaných dat. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Stanislav MIŠÁK and Lukáš ŠOUSTEK. Způsob online lokalizace poruchy vedení distribuční sítě zemním spojením a systém k provádění tohoto způsobu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ, Vladimír KAŠÍK, Jan GREPL, Klára BAJGAROVÁ, Alice VARYŠOVÁ, Jaroslav VONDRÁK, Martin SCHMIDT, Martin KOTYRBA, Pavel SMOLKA, Vladěna JAREMOVÁ, Jan VANTUCH and Petr NILIUS. Zařízení pro rozvoj kognitivních funkcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ, Vladimír KAŠÍK, Jan GREPL, Klára BAJGAROVÁ, Alice VARYŠOVÁ, Jaroslav VONDRÁK, Martin SCHMIDT, Martin KOTYRBA, Pavel SMOLKA, Vladěna JAREMOVÁ, Jan VANTUCH and Petr NILIUS. Hrací kostka, hrací podložka, sestava kostek a hrací podložky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2023. [Detail]

2022

KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro monitorování technického stavu akumulátorů množiny elektromobilů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
ČERNÝ, Martin, Lukáš PETER, Klára BAJGAROVÁ, Radek TOMÁŠEK and Jiří ROSICKÝ. Textilní senzor pro analýzu chůze. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
HALAMA, Martin, Marek FOLWAREČNÝ, Petr WALDER, Dušan ŠELONG, Jan HAJNÝ, Lukáš KAŇA, Michal DARDA, Zdeněk MACHÁČEK, Stefan GRUSHKO, Jaromír KONEČNÝ, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ and Jiří KOZIOREK. Zařízení k měření přesné geometrie objektu v prostoru pomocí robotického ramene. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
POLOK, Aleš, Radim HERCÍK, Jiří KOZIOREK, Martin MIKOLAJEK, Miroslav SCHNEIDER, David VALA, Václav KRYS, Michal VOCETKA and Jakub MLOTEK. Technologická linka pro automatickou montáž pryžových dílů na kovové díly. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Jan NEDOMA, Pavol PARTILA, Jaromír TOVÁREK and Radek MARTINEK. Systém pro rozpoznání a klasifikace plochých kol v kolejové dopravě. Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]

2021

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK and Petr WAGNER. Robotický manipulátor palet pro parkovací domy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Kontaktní systém - sestava zástrčka a zásuvka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PERGL, Ivo, Lukáš PROKOP, Zdeněk SLANINA, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK and Petr WAGNER. Autonomní manipulační vozík. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Zařízení pro využití energie z elektromobilu v energetické jednotce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Zdeněk SLANINA and Stanislav MIŠÁK. Sestava zástrčky a zásuvky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ and Dušan DUFKA. Monitorovací systém ochranné sítě a způsob jejího monitorování. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
VELIČKA, Jan, Radovan HÁJOVSKÝ and Martin PIEŠ. Bezdrátové zařízení k měření koncentrace kyslíku v uzavřených prostorech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ, Jan VELIČKA, Jakub KLOKOČNÍK, Martin ŠPILLER and Vladimír ŠULC. Ostrovní zařízení pro komunikaci s bezdrátovou sítí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]

2020

HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří HÁJOVSKÝ and Martin PIEŠ. Zařízení pro detekci a zasílání snímaných alarmních stavů s bezdrátovým přenosem dat. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
BARVÍK, Daniel, Tomáš KLINKOVSKÝ, Vladimír KAŠÍK, Lukáš PETER, Pavel TÁBORSKÝ and Martin ČERNÝ. Systém pro vzdálené ověření správné funkce externího kardiostimulátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
FIEDOROVÁ, Klára, Martin AUGUSTYNEK, František JUREK, Tomáš KLINKOVSKÝ, Marek PENHAKER, Kamil KUČA, Ondřej KREJCAR and Petra MAREŠOVÁ. Elektrodový systém pro kontinuální měření hladiny glykémie v krvi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GREPL, Jan, Martin AUGUSTYNEK, Martin ČERNÝ, Petr HORYL, Marek PENHAKER, Kamil KUČA, Petra MAREŠOVÁ and Ondřej KREJCAR. Diagnostický rehabilitační nástroj měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
KOUDELKA, Petr, Lumír KUNČICKÝ, Radek MARTINEK, Tomáš NOVÁK and Radim KUNČICKÝ. Napájecí zdroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jakub KOLAŘÍK and Radek MARTINEK. Systém řízení AC nabíjecí stanice nebo skupiny nabíjecích stanic pro lokální distribuční sítě s omezenou rezervovanou kapacitou a způsob řízení pomocí tohoto systému. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jakub KOLAŘÍK, Lukáš ŠOUSTEK, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS and Krupa PETR. Systém pro monitorování kardiorespiračních aktivit lidského těla v magneticky rezonančních prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL and Jan DEDEK. Systém pro balancované nabíjení akumulátoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
GOLEMBIOVSKÝ, Matěj, Jakub KOLAŘÍK, Jan DEDEK, Zdeněk SLANINA and Tomáš DOČEKAL. Akumulátorový modul pro hot swap připojení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jiří KOZIOREK, Marian BRANNY, Jan VITÁSEK, Stanislav HEJDUK, Aleš VANDERKA, Robert PETŘÍK, Martin MIKOLAJEK, Mojmír AXMAN, Radim HERCÍK, Michal PRAUZEK, Radek MARTINEK and Jan LÁTAL. Konstrukce vysokoteplotní sondy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jiří KOZIOREK, Marian BRANY, Jan VITÁSEK, Stanislav HEJDUK, Aleš VANDERKA, Robert PETŘÍK, Martin MIKOLAJEK, Mojmír AXMAN, Radim HERCÍK, Michal PRAUZEK, Radek MARTINEK and Jan LÁTAL. Vysokoteplotní sonda v pouzdře. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
BARVÍK, Daniel and Martin ČERNÝ. Zařízení pro detekci pohybu a přítomnosti lidského těla v ortotických a protetických pomůckách. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]

2019

ŽABKA, Stanislav and René JAROŠ. Neinvazivní senzor pro monitorování tepové frekvence v magneticky zarušených prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Libor KECLÍK, Radovan HÁJOVSKÝ and Martin PIEŠ. Ochranný kryt spojovacího vedení teplotní monitorovací jednotky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jan NEDOMA, Jakub KOLAŘÍK, Lukáš ŠOUSTEK, Jindřich BRABLÍK and Radana KAHÁNKOVÁ. Fantom pro kontinuální generování fetálního a mateřského elektrokardiogramu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
HERCÍK, Radim, Robert KUČERA, Jiří KOZIOREK, Michal PRAUZEK, Zdeněk MACHÁČEK and Martin MIKOLAJEK. Zařízení na měření výšky hladiny a koncentrace kapalin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Vojtěch ŠOTOLA, Radek PETRÁŠ, Blanka FILIPOVÁ, Jiří KOZIOREK and Zdeněk MASNÝ. Zařízení pro měření a testování funkčních modulů měřiče spotřeby vody. 2019. [Detail]

2018

KEPÁK, Stanislav, Jakub ČUBÍK, Petr ŠIŠKA, Ondřej ZBOŘIL and Radek MARTINEK. Zařízení pro monitorování vitálních funkcí plodu gravidní ženy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
NEDOMA, Jan, Marcel FAJKUS, Martin NOVÁK, Radek MARTINEK and Vladimír VAŠINEK. Zařízení pro monitorování vitálních funkcí lidského těla v elektromagneticky zarušených prostředích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
ŽABKA, Stanislav, René JAROŠ and Martin NOVÁK. Dělič světelného svazku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PIEŠ, Martin and Radovan HÁJOVSKÝ. Primární koncentrátor dat pro inteligentní síť. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Libor KECLÍK, Radovan HÁJOVSKÝ and Martin PIEŠ. Ochranná sonda monitorovacích čidel pro použití v agresivním prostředí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
PIEŠ, Martin and Radovan HÁJOVSKÝ. Modulární systém bezdrátových měřicích uzlů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
NEDOMA, Jan, Marcel FAJKUS, Martin NOVÁK, Radek MARTINEK and Vladimír VAŠINEK. Senzor pro monitorování vitálních funkcí lidského těla v elektromagneticky zarušených prostředích a způsob jeho výroby. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]

2017

VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS and Radek MARTINEK. Optovláknový měřicí systém pro monitorování vitálních funkcí lidského těla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
TUČEK, David, Pavlína PIVODOVÁ, Barbora DOMBEKOVÁ, Martin JURÁSEK, Martin KOVÁŘÍK, Ladislav GLOGAR, Dominik KOVALČÍK, Jaromír KONEČNÝ, Michal PRAUZEK, Jana VYSKOTOVÁ, Filip JAVŮREK and Radim PEKTOR. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír and Tomáš KLINKOVSKÝ. Zobrazovač 3D. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Miroslav HENŽEL, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP and Jiří PODEŠVA. Přístroj pro měření a záznam charakteristik tuhosti tkání. Úřad průmyslového vlastníctví2017. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK, Petr ZÁVODNÝ, Radek MARTINEK, Marcel FAJKUS and Petr ŠIŠKA. Způsob měření rychlosti v dopravním provozu a nedestruktivní systém pro provádění tohoto způsobu. Úřad průmyslového vlastnictví, 2017. [Detail]

2016

VALA, David, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
VALA, David, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Ochranný kryt balancovacího modulu elektrobaterie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA and Zdeněk SLANINA. Multifunkční kryt balancovacího modulu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, David VALA and Zdeněk SLANINA. Balancovací modul s optickou komunikací. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan and Martin PIEŠ. Měřicí zařízení pro měření poklesu terénu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Zdeněk PORUBA, Marek PENHAKER, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA, Jakub CVEK and Jan ORDELT. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Marek PENHAKER, Jan ORDELT, Zdeněk PORUBA, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA and Jakub CVEK. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
BILÍK, Petr and Miloslav HOLBA. Tester a způsob detekce chyby spotřebitelského elektroměru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS and Radek MARTINEK. Zařízení pro monitorování základních vitálních funkcí lidského těla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan NEDOMA, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK, Petr ZÁVODNÝ, Radek MARTINEK, Marcel FAJKUS and Petr ŠIŠKA. Nedestruktivní systém pro měření rychlosti v dopravním provozu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Generátor PWM signálů, zejména pro řízení jasu LED diod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
MARŠÁLEK, Pavel, Ondřej FRANTIŠEK, Tomáš KARÁSEK, Petr HORYL, Marek PENHAKER and Jiří PROKOP. Podprsenka s aktivními elastickými členy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]

2015

VALA, David. Magnetometr se zabezpečením proti vyhledání radioelektronickými prostředky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA and Zdeněk SLANINA. Škálovatelná deska balančního modulu s integrovanými kontakty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, David VALA and Zdeněk SLANINA. Kombinovaný šroub s kontaktní elektrickou zdířkou. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HORÁK, Bohumil, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Daniel MINAŘÍK and Zdeněk SLANINA. Zařízení pro obousměrnou konverzi a přenos elektrické energie mezi elektromobilem a objektem. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA and Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Vojtěch BOJKO and Marek PENHAKER. Zařízení k měření kloubního rozsahu ramenního kloubu a způsob měření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ, Štěpán OŽANA and Zdeněk MACHÁČEK. Zařízení pro měření teplotních polí v horninovém masívu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
KROHOVÁ, Jana, Maroš ŠMONDRK and Martin ČERNÝ. Rehabilitačná balančná pomocka s detekciou polohy v 3D priestore. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK and Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice pro elektromobilitu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Mechanická automatická ochrana termoelektrického generátoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Zdeněk SLANINA, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Vít OTEVŘEL and Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
FRIEDRISCHKOVÁ, Kristýna, Bohumil HORÁK and Bohumil HORÁK. Hračka solární brouk. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2014. [Detail]
VOŽDA, Michal, Tomáš PETEREK and Martin ČERNÝ. Zařízení pro značení významných událostí při měření biologických signálů. Ostrava: Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ and Petr KOVÁŘ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KROHOVÁ, Jana, Maroš ŠMONDRK and Martin ČERNÝ. Rehabilitační balanční pomůcka s detekcí polohy v 3D prostoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HLAVÁČKOVÁ, Milada, Rostislav ČECH and Marek PENHAKER. Zařízení pro měření kloubního rozsahu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
GREPL, Jan, Petr VÁVRA, Marek PENHAKER and Milada HLAVÁČKOVÁ. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA and Milada HLAVÁČKOVÁ. Přístroj k vyšetřování měkkých tkání a způsob provedení tohoto vyšetření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KRÁČMAR, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Pružinou rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Petr and Miloslav HOLBA. Tester ke kontrole spotřebitelského elektroměru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Petr and Jakub MAŇAS. Zapojení pro testování měřiče blikání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří HÁJOVSKÝ and Martin PIEŠ. Vyztužené spojovací vedení proti půdní erozi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
JUREK, František, Martin AUGUSTYNEK, Marek PENHAKER and Štěpán OŽANA. Zařízení pro zjišťování průtoku tekutiny pomocí kontrolní látky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PENHAKER, Marek. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PENHAKER, Marek. Operační nástroj. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Zdeněk MASNÝ, Radim HERCÍK, Roman SLABÝ and Jiří KOZIOREK. Autonomní systém pro bezkontaktní analýzu stavu měřiče spotřeby, distribuovaná architektura tvořená minimálně dvěma autonomními systémy a způsob provádění analýzy měřiče spotřeby. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Vladimír DOSTÁL and Jiří KOZIOREK. Zařízení pro otevírání pátých dveří nebo zadního víka automobilu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PENHAKER, Marek. Držák zesilovače. 2014. [Detail]

2013

KALINA, Jiří, Barbora HRVOLOVÁ and Marek PENHAKER. Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ŠELIGOVÁ, Dagmar and David VALA. Laserový měřící systém. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Magnetem rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
SLABÝ, Roman, Martin STANKUŠ, Radim HERCÍK and Vilém SROVNAL. Zařízení pro automatickou detekci a komunikaci se zařízeními na průmyslových komunikačních sítích. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan and Martin PIEŠ. Zařízení pro automatizované měření teplot a koncentrace nebezpečných plynů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
PILAŘ, Robert, Jiří KOTZIAN, Jaromír KONEČNÝ and Jiří KOZIOREK. Elektronické zařízení na indikaci výbuchu v hlubinném dole. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
ROSULEK, Miroslav, Marek PENHAKER and Jaroslav STEJSKAL. Materiálová stavební struktura na bázi vodivých polymerů pro výrobky nebo jejich části, používané v medicíně, zdravotnictví a lékařské přístrojové technice. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
HENŽEL, Miroslav, František FOJTÍK and Marek PENHAKER. Zařízení pro mechanické zkoušky materiálů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
HERCÍK, Radim, Roman SLABÝ and Zdeněk MACHÁČEK. Modulární systém pro monitorování a transformaci standardů sériové komunikace. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Zdeněk MASNÝ, Radim HERCÍK, Roman SLABÝ and Jiří KOZIOREK. Autonomní systém pro bezkontaktní analýzu stavu měřiče spotřeby. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

2012

KONEČNÝ, Jaromír, Michal KELNAR and Jiří KOZIOREK. Vyhodnocovací zařízení pro terč doskočiště. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
VILIMEC, Ladislav, Kamil STÁREK, Pavel NEVŘIVA and Martin PIEŠ. Zařízení pro regulaci teploty u sálavého přehříváku páry. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Štěpán OŽANA, Martin PIEŠ and Jiří HÁJOVSKÝ. Měřicí zařízení pro elektronickou detekci poruchy čidla výskytu hořlavých plynů. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
KOTZIAN, Jiří, Zdeněk MACHÁČEK, Radovan HÁJOVSKÝ and Jiří KOZIOREK. Monitorovací systém pro analýzu elektrického zdroje a spotřeby energie s predikcí výdrže. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Jiří KOZIOREK and Pavel VLČEK. Zařízení pro automatizované měření teplotního profilu hloubkového vrtu. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ and Libor KECLÍK. Kabeláž do agresívního prostředí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER and David KORPAS. Monitorovací systém vibraci pacienta pro řízení kardiostimulátoru. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
SROVNAL, Vilém, Radim HERCÍK, Martin STANKUŠ and Roman SLABÝ. Zařízení pro distribuovaný autonomní mobilní rozpoznávací systém. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER and Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektro-chemických elektrod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ČERNÝ, Martin. Zařízení pro automatizovanou diagnostiku posturální analýzy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ADAMEC, Ondřej and Marek PENHAKER. Zesilovač bioelektrických signálů v mobilních systémech s bezdrátovou komunikací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER and Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ŠELIGOVÁ, Dagmar and David VALA. Laserový měřící systém. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER and Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektrochemických elektrod. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]

2011

AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER and David KORPAS. Způsob monitorování vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru. Ostrava: FEI TU Ostrava, 2011. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ and Marek PENHAKER. Bezdrátové zařízení pro neinvazivní měření krevního tlaku. Ostrava: FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Jan KIJONKA, Martin STANKUŠ and Ondřej ADAMEC. Víceúčelová mobilní jednotka pro měření a předzpracování biometrických veličin se zabezpečenou bezdrátovou síťovou komunikací. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - TU of Ostrava, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek and Jan KIJONKA. Simulátor snímače invazivního tlaku. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB ? TU of Ostrava, 2011. [Detail]
VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Lukáš PROKOP, Tadeusz SIKORA and Dalibor LUKÁŠ. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB ? TU of Ostrava, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan KRÁČMAR, Tadeusz SIKORA, Lukáš PROKOP, Dalibor LUKÁŠ and Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan GREPL, Tadeusz SIKORA, Lukáš PROKOP and Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou polosférickou aplikaci. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Simulátor elektrokardiografického signálu. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír and Martin STANKUŠ. Jednotka pro měření a zpracování telemetrických dat s programovatelnou logikou. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ and Libor KECLÍK. Vyztužené vedení snímače teplot pro větší hloubky. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Jiří, Radovan HÁJOVSKÝ and Libor KECLÍK. Měřicí zařízení pro sledování teplot v agresívním prostředí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER and Lukáš ČAJKA. Modul měření fyzikálních parametrů pro využití v HomeCare. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Ondřej ADAMEC and Marek PENHAKER. Modul reflexního pletysmografu s analogovým výstupem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Ondřej ADAMEC and Marek PENHAKER. Napájecí jednočlánkový zdroj pro mobilní tele-medicínské aplikace. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Miroslav ROSULEK and Jaroslav STEJSKAL. Bioelektrické snímací a stimulační elektrody na bázi vodivých polymerů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Ondřej FRANTIŠEK and Lukáš NOVÁK. Mechanicky polohovatelný stůl. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
FRANTIŠEK, Ondřej, Marek PENHAKER and Lukáš NOVÁK. Mechanický polohovatelný stůl. 2011. [Detail]

2010

KOTZIAN, Jiří, Petr WÁGNER and Pavel KUPEC. Autonomní multiplatformní ISP programátor mikrořadičů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]

2009

MACHÁČEK, Zdeněk, Jiří KOTZIAN and Vilém SROVNAL. Zařízení pro autonomní řízení mobilních robotických jednotek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk and Vilém SROVNAL. Zařízení pro prediktivní diagnostiku stavu mechanických zařízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]

2008

MIŠÁK, Stanislav, Pavel VÁLEK, Ludvík KOVAL and Karel SOKANSKÝ. Zařízení pro lokalizaci místa zemního spojení v elektrickém rozvodu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]